Tích hợp ESG vào chiến lược xây dựng thương hiệu

Theo nhà sáng lập Richard Moore Associates, việc tích hợp chặt chẽ các tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) vào chiến lược xây dựng thương hiệu không chỉ mang ý nghĩa tích cực với hoạt động kinh doanh mà còn góp phần củng cố danh tiếng cho thương hiệu.

esg xây dựng thương hiệu
Tích hợp ESG vào chiến lược xây dựng thương hiệu. Photo Source: Forbes

Xuất hiện lần đầu vào năm 2003 trong một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc có tên “Who cares wins” (tạm dịch: Ai quan tâm sẽ giành được ưu thế), ESG đến nay đã tiến hóa từ một hệ thống báo cáo chuyên biệt cho các nhà đầu tư tài chính thành một thuật ngữ chung để chỉ cách mà các doanh nghiệp hay thương hiệu cân nhắc những tác động của sản phẩm lên xã hội và nhân sự.

ESG là gì?

ESG là từ viết tắt của E- Environmental, S – Social, và G- Governance có nghĩa là Môi trường, Xã hội và Quản trị, là một phương thức quản trị trong đó doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến các yếu tố kinh doanh như sản phẩm hay lợi nhuận mà còn cần phải xây dựng và bảo vệ yếu tố môi trường, các vấn đề xã hội và cả mối quan hệ với nhân viên.

Lãnh đạo Richard Moore Associates cho biết:

“Tập trung các hoạt động marketing vào việc xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm hơn đối với xã hội, đồng thời kể câu chuyện (Storytelling) đó một cách hiệu quả sẽ giúp gia tăng giá trị của thương hiệu, cũng như gia tăng sự yêu mến của người tiêu dùng đối với thương hiệu.”

5 bước tích hợp ESG vào chiến lược xây dựng thương hiệu.

Mặc dù phát triển tính bền vững không phải là một chủ đề mới, việc lồng ghép và tích hợp chính sách cũng như các tiêu chí ESG vào chiến lược phát triển thương hiệu vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Richard Moore Associates đề xuất 5 bước cơ bản để tích hợp ESG vào chiến lược xây dựng thương hiệu.

Một là xây dựng các mục tiêu chiến lược cho sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tích hợp các tiêu chuẩn ESG.

Để xác định mục tiêu cụ thể cho tổ chức, các nhà lãnh đạo có thể cân nhắc tham khảo 17 mục tiêu thiên niên kỉ về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và coi đó là định hướng phát triển, hoặc tập trung vào một số mục tiêu cấp thiết liên quan đến những chủ đề ESG phù hợp với doanh nghiệp.

Hai là xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh một cách rõ ràng và xây dựng tuyên ngôn sứ mệnh, trong đó nêu rõ cam kết của doanh nghiệp đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Sứ mệnh đó có thể là mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, cam kết nỗ lực về bình đẳng giới, xây dựng môi trường lao động nhân văn cho nhân viên.

Sứ mệnh cần được truyền tải một cách xuyên suốt trong nội bộ của doanh nghiệp và được giới thiệu mạch lạc tới công chúng.

Ba là khám phá và xây dựng các giá trị cốt lõi cho thương hiệu của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp thiết lập tiêu chí nền tảng cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể hướng tới sự đổi mới sáng tạo, sự chân thành – chính trực, chu đáo – tận tâm hay chọn yếu tố bứt phá để làm nền tảng cốt lõi cho các hoạt động.

Tất cả những giá trị này đều cần được liên hệ với các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và gắn với mục tiêu ESG.

Bốn là truyền tải và kể lại những câu chuyện về những nỗ lực ESG của doanh nghiệp một cách hiệu quả, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực và sáng tạo.

Doanh nghiệp có thể tập trung vào việc sáng tạo, sản xuất nội dung Marketing có định hướng gắn kết các yếu tố ESG với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nội dung này sẽ tạo động lực và ảnh hưởng đến khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp cũng như tới đông đảo công chúng.

Tạo thông điệp trọng tâm, khác biệt, có ý nghĩa với công chúng và được thể hiện nhất quán là những yếu tố tiên quyết trong việc truyền thông cho các hoạt động ESG.

Năm là vận dụng các hoạt động PR một cách khéo léo, linh hoạt và chân thành để giới thiệu tới công chúng những nỗ lực bền vững của doanh nghiệp.

Mặc dù xu hướng “truyền thông tẩy xanh” có thể là một lựa chọn hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng đó không bao giờ là một ý hay, nhất là với tốc độ lan truyền thông tin qua mạng xã hội hiện nay, “tấm màn xanh” sẽ không thể che đậy được lâu bức tranh thực tế của doanh nghiệp.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh  | MarketingTrips