Skip to main content

Tổng cục Thống kê vừa công bố thu nhập bình quân đầu người quý 1 năm 2024

30 Tháng Ba, 2024

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm quý 1/2024 đã quay trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19. Tình hình đời sống dân cư trong quý 1 năm nay được cải thiện hơn.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2024 ước tính là 52,4 triệu người, giảm 137.400 người so với quý trước và tăng 175.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 1/2024 là 27,8%.

Lao động có việc làm quý 1/2024 ước tính là 51,3 triệu người, giảm 127.000 người so với quý trước và tăng 174.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Advertisement

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 1/2024 là 2,03% (khu vực thành thị là 1,20%, khu vực nông thôn là 2,58%); tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2024 là 2,24% (khu vực thành thị là 2,64%; khu vực nông thôn là 1,99%); tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) quý 1/2024 là 7,99%.

Thu nhập bình quân của lao động quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý 4/2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình đời sống dân cư trong quý 1 năm nay được cải thiện hơn. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư 2024, thu nhập bình quân đầu người quý 1/2024 ước đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo từ địa phương, tính đến ngày 19.3.2024, số tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội là 8.100 tỉ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2.400 tỉ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9.200 tỉ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa phương là gần 26,8 tỉ đồng.

Advertisement

Special Offer từ MarketingTrips:

  • Tham khảo giải pháp Agency Listing từ MarketingTrips: Agency Networks
  • Đăng bài không giới hạn trên MarketingTrips với chi phí chỉ bằng 1 bài đăng (Booking): Content Partner
  • Đăng ký (dành cho Agency): Sign up

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin tức trực tuyến về Marketing, Digital Marketing, Thương hiệu, Quảng cáo và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Bài viết liên quan

Advertisement