Mới nhất

sự đồng cảm

Nghiên cứu: Sự đồng cảm là kỹ năng lãnh đạo quan...

Sự đồng cảm luôn là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà lãnh đạo. Bên cạnh việc kỹ năng này mang nhiều...
zoom-marketingtrips

Zoom: Bùng nổ trên thị trường toàn cầu nhưng riêng quốc...

Trước một thị trường đã có nhiều ứng dụng họp video như Trung Quốc, cũng như tạm thời bị chặn kết nối, Zoom khó...