Mới nhất

‘Thao túng tâm lý’ là từ khoá của năm 2022

Tỷ lệ tìm kiếm cho từ khoá thao túng tâm lý (trong tiếng Anh là gaslighting) đã tăng 1.740% trong năm 2022. Theo bình chọn...

10 doanh nhân trở thành tỷ phú tự thân trước tuổi...

Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, Austin Russell... là một số doanh nhân sở hữu tài sản tỷ USD khi mới ngoài 20 tuổi. Kylie Jenner Tuổi trở...