Mới nhất

Instagram lại thử nghiệm ẩn bộ đếm lượt thả tim

Mạng xã hội Instagram sẽ ẩn bộ đếm lượt thả tim công khai để làm thí nghiệm kiểm tra mức độ hạnh phúc của người...
modern marketing

Modern Marketing: Nó là gì, nó không phải là gì và...

Để thúc đẩy tăng trưởng trong thời đại kỹ thuật số (Digital Age), bộ phận Marketing cần phải "hiện đại hóa" mình ở một...