Skip to main content

Governance là gì? Phân biệt Corporate Governance và Management

30 Tháng Mười Một, 2023

Mặc dù cả Governance (Corporate Governance) và Management trong tiếng Việt thường được sử dụng với ý nghĩa là Quản trị, trong thực tế đây lại là 2 khái niệm khác nhau trong bối cảnh quản trị và vận hành doanh nghiệp. Vậy thực chất Governance là gì? Corporate Governance là gì? Và Corporate Governance khác với Management ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết này.

Governance là gì
Governance là gì? Phân biệt Governance và Management trong quản trị

Governance là gì?

Governance hay Corporate Governance (thường mang nghĩa là Quản trị) là một khái niệm đa chiều, thường được sử dụng để mô tả cách một tổ chức, doanh nghiệp hoặc hệ thống được quản lý, kiểm soát và thực hiện các quyết định. Khái niệm này không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà còn có thể áp dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, và các tổ chức khác.

Governance thường bao gồm cả các nguyên tắc, quy tắc, quy trình, và các cơ cấu tổ chức để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo cách minh bạch, công bằng, và có trách nhiệm.

Governance  tập trung vào cách các quyết định được đưa ra và thực hiện, cũng như cách quyền lực và trách nhiệm được phân phối trong tổ chức.

Advertisement

Một số yếu tố quan trọng được bao hàm trong Governance bao gồm:

 1. Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors: BOD): Là tổ chức chịu trách nhiệm cao nhất trong doanh nghiệp và có trách nhiệm quyết định chiến lược, giám sát quản lý điều hành, và đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy tắc và luật lệ.
 2. Chính Sách và Quy Trình: Bao gồm các quy tắc, nguyên tắc và quy trình được thiết lập với mục tiêu hướng dẫn các hành vi và quyết định trong tổ chức.
 3. Minh Bạch và Báo Cáo: Đảm bảo rằng các thông tin về hoạt động của tổ chức là minh bạch và có sẵn cho những người liên quan.
 4. Trách Nhiệm Xã Hội (Corporate Social Responsibility – CSR): Đôi khi, quản lý thông tin quản trị bao gồm cả các cam kết và hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội và môi trường của tổ chức.

Trong bối cảnh quản trị nói chung, Governance đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tin tưởng từ phía cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và cả cộng đồng, cũng như giúp định hình văn hóa tổ chức và định hình hành vi của toàn bộ những nhân sự làm việc trong một tổ chức nhất định.

Phân biệt khái niệm Governance và Management trong bối cảnh vận hành và quản trị doanh nghiệp (và tổ chức).

Trong khi cả Governance (theo đúng nghĩa phải là quản lý thông tin và cơ cấu quản trị) và Management (Quản trị) là hai khái niệm quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp, và đôi khi chúng được sử dụng nhầm lẫn với nhau, về bản chất, chúng được sử dụng để mô tả các khía cạnh khác nhau của quá trình quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Dưới đây là những sự khác biệt chính giữa Governance và Management:

Advertisement
 1. Mục Tiêu và Phạm Vi:
  • Governance: Mục tiêu chính của governance là xác định cách doanh nghiệp được quản lý và kiểm soát. Nó bao gồm các quy tắc, quy trình và cơ cấu quản lý để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra có ý thức, công bằng và tuân thủ các tiêu chí đạo đức.
  • Management: Mục tiêu chính của management là thực hiện các nhiệm vụ và hoạch định vốn được xác định trong khuôn khổ của governance. Nó liên quan đến việc triển khai chiến lược, quản lý nhân sự, tài chính, sản xuất và các hoạt động hàng ngày khác của tổ chức (doanh nghiệp).
 2. Quyết Định và Thực Hiện:
  • Governance: Quản lý việc đặt ra các nguyên tắc và quy trình để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra một cách chính xác và có tính minh bạch. Các quyết định quan trọng thường được đưa ra ở cấp cao nhất của tổ chức.
  • Management: Management mô tả quá trình thực hiện các quyết định đã được đưa ra bởi hệ thống governance. Nó liên quan đến việc tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ, quản lý tài nguyên và đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh được đạt được.
 3. Quyền Lực và Trách Nhiệm:
  • Governance: Liên quan đến quyền lực và trách nhiệm của các bên liên quan cao cấp nhất trong tổ chức, như Hội đồng quản trị (BOD) và cổ đông. Nó xác định cách các quyết định chiến lược và quản trị được thực hiện.
  • Management: Liên quan đến quyền lực và trách nhiệm của các nhà quản lý cấp thấp hơn trong tổ chức (ví dụ như quản lý cấp trung hay thậm chí là giám đốc điều hành). Nhiệm vụ của họ là thực hiện các chiến lược và quản lý các công việc hàng ngày của tổ chức.

Tóm lại, trong khi governance tập trung vào việc xây dựng “cấu trúc thượng tầng” cho việc quyết định và kiểm soát, management tập trung vào các “cơ sở hạ tầng” chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể được xác định bởi governance.

Governance cao hơn Management ở cấp độ quyền lực và quản trị.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin trực tuyến về Marketing và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement

Advertisement