Skip to main content

Nhật Bản thông qua luật hạn chế sự thống trị của cả Apple và Google

13 Tháng Sáu, 2024
Đạo luật thúc đẩy cạnh tranh trong các cửa hàng điện thoại thông minh của Nhật Bản nhằm ngăn cản …

Elon Musk doạ sẽ cấm các thiết bị của Apple nếu hãng này tích hợp tính năng ChatGPT

11 Tháng Sáu, 2024
Elon Musk vừa đưa ra lời đe dọa cấm các thiết bị Apple tại các công ty của mình liên quan đến tín…