Skip to main content

Google ra mắt Veo và Imagen 3: Công cụ AI cạnh tranh trực tiếp với OpenAI

19 Tháng Năm, 2024
Tại sự kiện Google I/O 2024, Google đã công bố mô hình AI mới nhất của công ty có tên Veo và Imag…

Netflix gỡ gần hết game tại Việt Nam sau khi bị yêu câu dừng phát hành

19 Tháng Năm, 2024
Khoảng 90 trò chơi của Netflix không còn xuất hiện trên kho ứng dụng tại Việt Nam, hơn một tháng …

Luật Quảng cáo: Nhiều quy định mới về cách người có ảnh hưởng truyền tải quảng cáo

20 Tháng Năm, 2024
Nhiều quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới hay người có tầm ảnh hưởng (Influencer, KOL&#8230…

Quảng cáo trên TV liệu có đang dần đi đến hồi kết qua góc nhìn từ thương hiệu Mondelez

17 Tháng Năm, 2024
Cách đây 20 năm, quảng cáo truyền hình là một thế lực gần như độc quyền trong ngành marketing. Th…