Học miễn phí Google Analytics 4 căn bản từ LinkedIn

LinkedIn vừa cung cấp khoá học miễn phí Google Analytics 4 căn bản cho những người làm Digital Marketing.

Học miễn phí Google Analytics 4 căn bản từ LinkedIn

Nhằm mục tiêu giúp cho những người làm tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing) hiểu thêm về công cụ phân tích dữ liệu web mới của Google, Google Analytics 4, khoá học cung cấp những kiến thức căn bản nhất từ việc thấu hiểu khách hàng mục tiêu đến cách sử dụng GA4 vào các mục tiêu phân tích dữ liệu cụ thể.

Khoá học được chia làm 9 phần bao gồm:

  • Phần 1: Phân biệt Google Analytics 4 (GA4) với Universal Analytics (bản tiêu chuẩn cũ của Google).
  • Phần 2: Cài đặt GA4 và sử dụng Google Tag Manager.
  • Phần 3: Những nền tảng căn bản của GA4.
  • Phần 4: Giới thiệu giao diện và báo cáo trong GA4.
  • Phần 5: Cách lọc và phân khúc dữ liệu.
  • Phần 6: Báo cáo vòng đời sản phẩm (Product Life Circle).
  • Phần 7: Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của người dùng.
  • Phần 8: Giới thiệu Analysis Hub.
  • Phần 9: Cách thiết lập mục tiêu và đo lường nâng cao.

Bạn có thể tham gia khoá học miễn phí ngay tại: Free Google Analytics 4 Basic

Advertisement

Xem thêm:

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Advertisement