Skip to main content

Thẻ: Google Analytcis 4

Google Merchant Center hiện có thể được liên kết tới Google Analytics 4

Google vừa thông báo rằng hiện người dùng có thể liên kết Merchant Center tới Google Analytics 4 (GA4) để xem báo cáo chuyển đổi.

Google Merchant Center liên kết google analytics 4
Google cho phép người dùng liên kết Merchant Center tới google analytics 4

Google Merchant Center là gì?

Google Merchant Center là một nền tảng kỹ thuật số, nơi các nhà bán lẻ trực tuyến có thể tải lên các dữ liệu sản phẩm nhằm mục tiêu sử dụng quảng cáo mua sắm của Google (Google Shopping Ads).

Google Merchant Center cũng đóng vai trò là nguồn thông tin cho danh sách các sản phẩm được liệt kê tự nhiên (không phải trả phí) trong thẻ Mua sắm trên trang tìm kiếm.

Google hiện cho phép bạn liên kết Google Merchant Center với Google Analytics 4.

Ngoài việc bạn có thể kết nối tới GA4, Google nói thêm rằng giờ đây bạn có thể xem các chuyển đổi của mình từ danh sách các sản phẩm được liệt kê miễn phí trên Google bằng cách kết nối Merchant Center với thuộc tính của Google Analytics.

Google cho biết:

“Bằng cách liên kết Merchant Center tới GA4, bạn có thể theo dõi hiệu suất bán hàng hay các chuyển đổi có được từ các sản phẩm đã được liệt kê trên Google (kể cả các sản phẩm được liệt kê miễn phí).”

Liên kết Merchant Center tới GA4.

Như đã thông báo gần đây, Universal Analytics (UA) sẽ ngừng hoạt động vào năm tới, do đó việc liên kết mới này được xem như là những bước mở đường cho GA4.

Google Merchant Center liên kết google analytics 4
Cách liên kết Google Merchant Center tới Google Analytics 4

Như bạn có thể thấy ở hình ảnh trên, từ trang quản trị của GA4, bạn có thể liên kết đến tài khoản Merchant Center của mình.

Nếu bạn đã có GA4, thì bạn có thể kết nối các thuộc tính hiện có với tài khoản Merchant Center của mình bằng cách truy cập vào trang cài đặt chuyển đổi.

Google cho biết bạn cần bật tính năng tự động gắn thẻ trước khi làm điều này.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen