Skip to main content

Thẻ: google business profiles

Google cho phép thương hiệu thêm sản phẩm vào Google Maps và tìm kiếm địa phương

Google đang tìm nhiều cách hơn để nữa để giúp các thương hiệu có thể hiển thị sản phẩm của họ lên đầu trên danh sách tìm kiếm.

Google cho phép thương hiệu thêm sản phẩm vào Google Maps và tìm kiếm địa phương

Hiện tại, trong tài khoản Google Business Profiles (tên cũ là Google My Business), tại mục sản phẩm, Google cho phép bạn thêm các sản phẩm “đặc biệt” của thương hiệu, sau khi thêm, sản phẩm sẽ được di chuyển đến vị trí đầu tiên trong danh sách các sản phẩm bạn đã liệt kê trên Google Business Profiles.

Như bạn có thể thấy ở trên, sau khi chọn một sản phẩm nào đó là đặc biệt (special), nó sẽ được hiển thị đầu tiên trong danh sách các kết quả trên trang tìm kiếm.

Với cập nhật mới, nếu bạn đang muốn làm nổi bật một hoặc nhiều sản phẩm trên danh sách các tìm kiếm địa phương (Google Local Search) và trên bản đồ (Google Maps), bạn hoàn toàn có thể làm điều đó.

Hiện tính năng mới có thể chưa được cập nhật hết trên các tài khoản nên bạn có thể kiểm tra xem tài khoản của mình đã được cập nhật hay chưa.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen