Skip to main content

Thẻ: hiệu suất tối đa

Google Ads: Performance Max campaigns cập nhật mục tiêu chuyển đổi mới

Performance Max hay tối đa hoá hiệu suất, kiểu chiến dịch tự động mới có trong Google Ads đang được cập nhật một số tính năng tối ưu chuyển đổi mới.

Theo Google, cập nhật mới sẽ cho phép các nhà quảng cáo tối ưu hóa chuyển đổi cho những người không phải là khách hàng trước đây của thương hiệu.

Ngoài ra, các nhà quảng cáo cũng có thể có được những insights ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng chuyển đổi sang Performance Max dễ dàng hơn.

Về Performance Max campaigns.

Được công bố lần đầu tiên vào năm 2020, Google Ads Performance Max campaigns hay các chiến dịch hiệu suất tối đa của Google Ads (cũng được gọi là PMax) ra đời với mục tiêu giải quyết các “khoảng trống” thường gặp của các nhà quảng cáo.

Performance Max không chứa các từ khóa, đối tượng, vị trí hiển thị quảng cáo hay các tuỳ chọn nhắm mục tiêu truyền thống như các kiểu chiến dịch cũ.

Thay vào đó, các nhà quảng cáo chỉ cần nhập các nhóm nội dung (asset groups), nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý và thời gian trong ngày cùng các tín hiệu đối tượng (audience signal) khác, với mục tiêu thúc đẩy những lần nhấp chuột đủ điều kiện.

Mục tiêu chuyển đổi hay thu hút khách hàng mới lần này của Google trong Performance Max là một đòn bẩy khác mà các nhà quảng cáo có thể sử dụng để gia tăng những lưu lượng truy cập (traffic) chất lượng cao.

Mục tiêu thu hút khách hàng mới.

Một trong những vai trò lớn nhất của Performance Max campaigns là khả năng sử dụng dữ liệu hiện có của nhà quảng cáo để giúp Google xác định (và phục vụ) những khách hàng mới. Các nhà quảng cáo sẽ có một số tùy chọn mới bao gồm:

  • Danh sách Đối sánh khách hàng. Các danh sách này sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất (first party data) bao gồm email, điện thoại, tên, họ, quốc gia và mã zip. Khi được tải lên, Google sẽ đưa ra một tỷ lệ đối sánh cho biết có bao nhiêu khách hàng của nhà quảng cáo có tài khoản Google phù hợp để nhắm mục tiêu.
  • Các thẻ chuyển đổi (Conversion tags). Trong khi ở một số nền tảng quảng cáo khác, các Pixel theo dõi đang bị hạn chế dần, tính năng này vẫn tồn tại và phát triển tốt trong Google Ads và việc sử dụng thẻ chuyển đổi cho tín hiệu mua hàng có thể giúp Performance Max loại trừ đi những khách hàng cũ (không phải khách hàng mới).
  • Phương pháp tự động phát hiện của Google. Phương pháp tự động phát hiện mới này tương tự như phương pháp đã được sử dụng trong Chiến dịch mua sắm thông minh (Smart Shopping campaigns) có tên là “Google detected” nhưng được bổ sung thêm một số tính năng mới. Theo Google, tính năng tự động phát hiện mới trong Performance Max vừa bao gồm tính năng theo dõi chuyển đổi mua hàng (vốn đã có trong Smart Shopping campaigns), vừa được bổ sung thêm mô hình học máy mới có khả năng dự báo một người dùng có thể trở thành khách hàng mới.

Điều này có nghĩa là gì? Google giờ đây có thể lấy các tín hiệu của bên thứ nhất, dữ liệu chuyển đổi có trong Google Ads và tính năng tự động phát hiện nội bộ của nền tảng để cố gắng tìm ra ai đó không phải là khách hàng trước đây và nhắm mục tiêu đến họ.

Những insights mới có trong Performance Max.

Theo Google, Trang thông tin chi tiết (Insights Page) có trong Performance Max sẽ được bổ sung thêm 2 phần mới.

  • Asset Audience insights (Thông tin chi tiết về tài sản nội dung liên quan đến đối tượng): Những thông tin chi tiết này sẽ giúp các nhà quảng cáo biết được nội dung văn bản, hình ảnh và video có ảnh hưởng như thế nào đến các phân khúc khách hàng cụ thể. Mặc dù nhà quảng cáo có thể có được các thông tin chi tiết về điều này, họ không thể nhắm mục tiêu theo các phân khúc cụ thể với Performance Max.
  • Diagnostic insights (Thông tin chi tiết về khả năng chẩn đoán): Các nhà quảng cáo sẽ có thể sử dụng tính năng này để giải quyết các vấn đề có thể cản trở hiệu suất của chiến dịch. Những thông tin chi tiết này sẽ cho nhà quảng cáo biết lý do tại sao quảng cáo của họ không được hiển thị đồng thời cũng đưa ra các cách khắc phục.

Chiến dịch mua sắm thông minh và chiến dịch địa phương sẽ sớm biến mất.

Chiến dịch Mua sắm thông minh (Smart Shopping campaigns) và Chiến dịch địa phương (Local campaigns) sẽ sớm ngừng hoạt động và được thay thế bằng Performance Max.

Google cho biết bản nâng cấp mới trong Performance Max sẽ bắt đầu được tung ra “trong những tuần tới.”

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen