Skip to main content

Định giá thương hiệu hay Brand Valuation là gì?

9 Tháng Tám, 2020

Cùng tìm hiểu các khái niệm như Định giá thương hiệu hay Brand Valuation là gì, vai trò của Định giá thương hiệu, các phương pháp định giá thương hiệu chính là gì và hơn thế nữa.

định giá thương hiệu là gì
Định giá thương hiệu hay Brand Valuation là gì?

Liên quan đến khái niệm định giá thương hiệu hay Brand Valuation, bạn có thể xem thương hiệu là gì để hiểu sâu hơn về thuật ngữ này trước khi có các quyết định về định giá.

Định giá thương hiệu hay Brand Valuation là gì?

Định giá thương hiệu hay đo lường giá trị tài sản thương hiệu trong tiếng Anh được gọi là Brand Valuation.

Định giá thương hiệu là việc xác định giá trị được tính bằng tiền của thương hiệu dựa trên các đánh giá về sức mạnh thương hiệu và số nhân thương hiệu.

Advertisement

(Để hiểu thêm về khái niệm thương hiệu, bạn có thể xem thương hiệu là gì.)

Vai trò của Định giá thương hiệu (Brand Valuation).

Trong quá trình kinh doanh trên thị trường, các doanh nghiệp cần phải đo lường giá trị tài sản thương hiệu của họ vì các lí do sau:

 • Đối với các vụ mua lại, loại bỏ hay cổ phần hoá công ty thì giá trị bằng con số của tài sản thương hiệu là rất quan trọng để xác định giá trị của doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược quản lí các danh mục thương hiệu của họ và cải thiện tài sản thương hiệu đối với doanh nghiệp cần các phương pháp đo lường để theo dõi thành quả hoạt động qua thời gian.
 • Các tổ chức quảng cáo muốn chứng minh rằng cắt giảm chi tiêu quảng cáo làm giảm tài sản thương hiệu.
 • Việc công nhận giá trị tài sản thương hiệu có ý nghĩa quan trọng đối với các kế toán viên khi đánh giá giá trị vô hình của doanh nghiệp.

Các phương pháp đo lường chính được sử dụng để Định giá thương hiệu là gì?

Trong khi có nhiều chiến lược định giá khác nhau để định giá một thương hiệu, dưới đây là các phương pháp chính.

Phương pháp định giá thương hiệu dựa vào giá trị khác biệt do thương hiệu tạo ra.

 • Khác biệt về giá (dựa vào khả năng bán với giá cao hơn bình thường).

Tính ra sự khác biệt về giá của sản phẩm có thương hiệu và sản phẩm không có thương hiệu.

Advertisement

Tính ra các dòng tiền khác biệt này.

Chiết khấu các dòng tiền này về hiện tại, đó chính là giá trị của thương hiệu.

 • Khác biệt về doanh số bán.

Tính ra sự khác biệt về doanh số bán giữa sản thương hiệu và sản phẩm không có thương hiệu.

Tính ra các dòng tiền khác biệt.

Advertisement

Chiết khấu các dòng tiền về hiện tại, đó chính là giá trị của thương hiệu.

 • Tổng hợp cả hai sự khác biệt: Những sản phẩm vừa bán được giá cao, vừa bán được nhiều là những sản phẩm có giá trị thương hiệu rất cao.

Phương pháp định giá thương hiệu dựa vào chi phí.

 • Dựa trên chi phí cho thương hiệu trong quá khứ: dựa trên các báo cáo về các khoản tài chính đã đầu tư cho thương hiệu.

Phương thức này khó khăn trong việc xác định hạng mục chi cho thương hiệu, khó khăn khi đánh giá thương hiệu đã có từ lâu.

 • Dựa trên chi phí thay thế thương hiệu: tiếp cận dưới quan điểm là để có được thương hiệu như thương hiệu đang đánh giá thì cần bao nhiêu tiền.

Cần nhiều tiêu thức đánh giá trong phương pháp này, bên cạnh đó không phải cứ bỏ ra từng đó tiền thì thương hiệu sẽ thành công.

Phương pháp định giá thương hiệu dựa vào giá trị vốn hóa trên thị trường.

Phương pháp này chỉ áp dụng đối với công ty niêm yết với giả định thị trường “hiệu quả”, tức là đánh giá đúng giá trị của doanh nghiệp.

Advertisement

Ba bước cơ bản của phương pháp này bảo gồm:

 • Tính giá trị vốn hóa (bằng giá thị trường của cổ phiếu nhân với số cổ phiếu đã phát hành)
 • Tính ra giá trị sổ sách (đã điều chỉnh) của toàn bộ tài sản
 • Sự khác biệt (giá trị của thương hiệu) bằng giá trị vốn hoá trừ đi giá trị sổ sách đã điều chỉnh

Phương pháp định giá thương hiệu của InterBrand.

Interbrand là một tổ chức có uy tín hàng đầu về định giá thương hiệu. Kết quả định giá thương hiệu của Interbrand được tạp chí Business Week công nhận và phát hành chính thức.

Interbrand đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình giá trị kinh tế của thương hiệu, bao gồm cả yếu tố marketing và tài chính trong việc định giá thương hiệu.

Phương pháp định giá thương hiệu dựa trên tỉ số giá trị trên doanh số (phương pháp của GS Aswath Damodaran).

Aswath Damodaran là Giáo sư ngành tài chính thuộc trường kinh doanh Leonard N.Stern, đại học New York.

Advertisement

Ông nhận được nhiều giải thưởng về kết quả nghiên cứu và giảng dạy của trường đại học và của các tổ chức khác trên thế giới. Ông được tạp chí Business Week trao tặng danh hiệu là một trong những giáo sư hàng đầu về kinh doanh, năm 2004.

Kết luận.

Trong khi có nhiều phương pháp khác nhau để định giá trị của một thương hiệu, bằng cách hiểu Định giá thương hiệu hay Brand Valuation là gì những người làm thương hiệu có thể chủ động hơn trong việc định giá thương hiệu của họ.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Thuý Minh | MarketingTrips 

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement