Facebook: Doanh thu giảm và chuyển chức danh CFO thành CSO

Theo báo cáo mới đây của công ty mẹ Meta, cả doanh thu quý 2 và chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đều sụt giảm.

Bên cạnh việc phải chứng kiến sự sụt giảm về doanh số, Facebook vừa chuyển vị trí giám đốc tài chính (CFO) thành giám đốc chiến lược (CSO) mới.

Theo báo cáo doanh thu quý 2 đã công bố, doanh thu của Meta đạt mức 28,82 tỷ USD với chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,46 USD, thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu lần lượt là 28,94 tỷ USD và 2.61 USD.

So với chỉ số cùng kỳ năm trước, mức doanh thu này giảm khoảng 1% và đây cũng là mức giảm doanh thu hàng quý đầu tiên của Meta kể từ khi công ty được niêm yết (IPO), chỉ số EPS giảm 32% so với một năm trước, khi còn là 3.61 USD.

Mặc dù cả doanh thu và chỉ số thu nhập đều giảm, tổng lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên Facebook vẫn tăng 1% lên mức 2,93 tỷ và số người dùng trong toàn bộ hệ sinh thái của Meta là 3,65 tỷ, tăng 4%.

Meta cho biết:

“Chúng tôi đã giảm kế hoạch tuyển dụng và tăng trưởng chi phí tổng thể trong năm nay trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang trở nên thách thức hơn, trong khi vẫn tiếp tục hướng các nguồn lực vào các ưu tiên của công ty.”

Mặc dù Meta hay Facebook không nêu rõ ưu tiên của họ là gì, tuy nhiên, nhìn vào các hoạt động gần đây thì cũng có thể đoán được rằng nền tảng này đang ưu tiên cho các định dạng video ngắn nhằm cạnh tranh với TikTok bên cạnh các nỗ lực khác cho Metaverse, AI cũng như cải thiện lại cả Facebook và Instagram.

Một số số liệu quan trọng khác của Meta:

  • Toàn bộ lượng người dùng hoạt động hàng tháng trong hệ sinh thái của Meta là 3,65 tỷ vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook (DAU) trung bình là 1,97 tỷ người vào tháng 6 năm 2022, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Người dùng hoạt động hàng tháng trên Facebook (MAU) là 2,93 tỷ vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tăng 1% so với năm ngoái.
  • Số lần hiển thị quảng cáo được phân phối trên toàn bộ các sản phẩm của Meta đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trung bình cho mỗi quảng cáo giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
  •  Chi phí đầu tư, bao gồm cả các khoản thanh toán chính cho các hợp đồng thuê tài chính là 7,75 tỷ USD cho quý 2 năm 2022.
  • Meta đã mua lại 5,08 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại A trong quý 2 năm 2022. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, Meta có 24,32 tỷ USD cổ phiếu.
  • Tiền, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được của Meta là 40,49 tỷ USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Headcount: Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Meta có tổng cộng là 83.553 nhân viên (Headcount), tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen | MarketingTrips