Internet 2021: Điều gì xảy ra với mỗi 1 phút trôi qua trên internet

Với mỗi một phút trôi qua trên môi trường internet, có vô số lượt tìm kiếm, bài đăng, tin nhắn, lượt xem video, gửi email, mua sắm và nhiều thứ khác đã diễn ra.

Internet 2021: Điều gì xảy ra với mỗi 1 phút trôi qua trên internet

Trong năm 2021, cứ sau mỗi 60 giây, hơn 500 giờ nội dung được tải lên YouTube và 695.000 câu chuyện (Stories) được chia sẻ trên Instagram. Gần 70 triệu tin nhắn đã được gửi qua WhatsApp và Facebook Messenger.

Cùng với đó, có khoảng 2 triệu lượt “quẹt” trên Tinder, 1,6 triệu USD đã được chi tiêu trực tuyến, 5000 lượt tải ứng dụng TikTok, hơn 9000 lượt kết nối được tạo ra trên nền tảng chuyên nghiệp LinkedIn và nhiều thứ khác đã diễn ra.

Dữ liệu do Lori Lewis tổng hợp và công bố trên trang AllAccess.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Giang Nguyễn

Được tài trợ