Skip to main content

Microsoft chặn quảng cáo từ các nhà quảng cáo chưa được xác minh

17 Tháng Tám, 2023

Hệ thống quảng cáo Microsoft Advetising sẽ tạm dừng tất cả các mẫu quảng cáo của các nhà quảng cáo chưa hoàn thành việc xác minh tài khoản (AIV).

Microsoft chặn quảng cáo từ các nhà quảng cáo chưa được xác minh
Microsoft chặn quảng cáo từ các nhà quảng cáo chưa được xác minh

Thông qua chương trình xác minh nhà quảng cáo (Advertiser Identity Verification – AIV) mới, nền tảng quảng cáo của Microsoft sẽ tạm dừng tất cả các mẫu quảng cáo của các nhà quảng chưa hoàn thành quá trình xác minh tài khoản.

Theo Microsoft, nhà quảng cáo cần phải hoàn thành các yêu cầu xác minh của Microsoft Ads nếu muốn quảng cáo tiếp tục hiển thị trên toàn cầu.

Tất cả các nhà quảng cáo sẽ vẫn được yêu cầu hoàn thành AIV khi thiết lập tài khoản quảng cáo mới, nếu quá trình xác minh chưa hoàn tất, Microsoft sẽ tạm dừng quảng cáo trong các trường hợp sau:

Advertisement
  • Những nhà quảng cáo có các mẫu quảng cáo sẽ được phân phối ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) sẽ có 30 ngày để hoàn tất quá trình xác minh nếu muốn quảng cáo tiếp tục hiển thị. Nếu AIV không hoàn thành trong vòng 30 ngày, tính đủ điều kiện để phân phối quảng cáo trong EEA sẽ bị tạm ngưng cho đến khi quá trình được hoàn thành.
  • Nhà quảng cáo có tài khoản quảng cáo đã bị gắn cờ do vi phạm hoặc liên quan đến những rủi ro cho người dùng. Quảng cáo sẽ không được phân phối trên toàn cầu cho đến khi AIV được hoàn tất.
  • Các nhà quảng cáo có tài khoản quảng cáo đã bị tạm ngưng do vi phạm chính sách. Hoàn tất thành công AIV sẽ là bước bắt buộc đầu tiên để nhà quảng cáo có thể khiếu nại việc tạm ngưng.

Theo Microsoft, quyết định này được đưa ra nhằm mục tiêu hạn chế các rủi ro cho khách hàng của Microsoft. Khi có nhiều hơn các mẫu quảng cáo từ các nhà quảng cáo không đủ điều kiện bị hạn chế, tác động xấu đến khách hàng hay người dùng sẽ càng ít đi.

Bạn có thể xem chương trình xác minh nhà quảng cáo của Microsoft tại đây.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin trực tuyến về Marketing và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Nam Nguyen | MarketingTrips

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Mới nhất

Mạng xã hội X (Twitter) muốn sử dụng hệ thống mua quảng cáo của Amazon

11 Tháng Mười Hai, 2023
Nguồn tin mới đây cho biết, mạng xã hội X (Twitter) đang đàm phán với Amazon để sử dụng hệ thống …
Advertisement