Skip to main content

[Download từ Google] Thay thế MMM (Marketing Mix Models) bằng R&F MMM

19 Tháng Mười Một, 2023

Phạm vi tiếp cận và tần suất (R&F) là đòn bẩy cốt lõi của hầu hết các chiến dịch quảng cáo, tuy nhiên nó không được theo dõi một cách chính xác trong các mô hình Marketing Mix (MMM) do các mô hình này không có số liệu R&F chính xác từ một số kênh truyền thông truyền thống.

Trên thực tế, các nhà quảng cáo hay thương hiệu thường sử dụng số lần hiển thị (impressions) được tổng hợp ở cấp khu vực làm dữ liệu đầu vào cho MMM mà không tính đến thực tế là một cá nhân hay người tiêu dùng nào đó có thể xem quảng cáo nhiều lần và tác động của quảng cáo đối với một cá nhân có thể thay đổi dựa trên số lượng lần họ tiếp xúc (với quảng cáo và thương hiệu).

Để giải quyết hạn chế này, các nghiên cứu mới đây đề xuất mô hình R&F MMM làm mô hình thay thế cho mô hình MMM vốn hiện đang được sử dụng rộng rãi.

Bằng cách kết hợp chỉ số R&F vào các mô hình MMM truyền thống, phương pháp mới được chứng minh là đưa ra các ước tính chính xác hơn về tác động của hoạt động Marketing đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và giúp thương hiệu tối ưu hóa việc thực hiện chiến dịch của họ dựa trên các đề xuất tần suất tối ưu.

Advertisement

Bạn có thể tải xuống hướng dẫn chi tiết về R&F MMM tại đây.

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement