Skip to main content

Marketing Agency là gì? Phân biệt giữa Marketing Agency và Advertising Agency

10 Tháng Tám, 2020

Doanh nghiệp muốn tăng doanh thu có thể chọn giữa các cố vấn chuyên nghiệp như marketing agency hoặc advertising agency. Cả hai loại agency đều cung cấp các giải pháp có thể giúp phát triển doanh nghiệp thông qua doanh số; tuy nhiên, cách tiếp cận của họ và kết quả họ cung cấp là khác nhau.

Marketing Agency 

Marketing Agency là một công ty hoặc một tổ chức cung cấp các dịch vụ marketing cho doanh nghiệp khách hàng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp đó tăng doanh thu bán hàng, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Phân biệt giữa Marketing Agency và Advertising Agency

Chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tăng doanh thu có thể chọn giữa các cố vấn chuyên nghiệp như marketing agency hoặc advertising agency. Cả hai loại agency đều cung cấp các giải pháp có thể giúp phát triển doanh nghiệp thông qua doanh số; tuy nhiên, cách tiếp cận của họ và kết quả họ cung cấp là khác nhau.

Advertisement

Trong khi Advertising Agency chuyên về các chương trình truyền thông như quảng cáo và marketing trực tiếp, thì các Marketing Agency cung cấp một cách tiếp cận tư vấn và rộng mở hơn để giúp phát triển chiến lược tiếp thị hoặc cung cấp dịch vụ truyền thông, tùy thuộc vào tài nguyên của họ.

Kĩ năng

Nhóm làm việc trong một Marketing Agency thường có một nền tảng làm việc trong các bộ phận marketing của công ty, và họ đã có được những kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường, phát triển chiến lược, phát triển sản phẩm và các chương trình marketing.

Còn các nhóm Advertising Agency gồm những người có kế hoạch truyền thông và kĩ năng sáng tạo, có kinh nghiệm trong việc truyền tải thông điệp truyền thông tới đối tượng mục tiêu.

Lựa chọn

Sự lựa chọn Marketing Agency hay Advertising Agency phụ thuộc một phần vào nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thuê một chuyên gia marketing, doanh nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và phát triển trong nội bộ.

Advertisement

Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng một Advertising Agency để tạo và phân phối các chiến dịch đáp ứng chiến lược của họ.

Nếu bạn không có tài nguyên về mảng marketing, việc chạy một chiến dịch quảng cáo mà không có bất kì cân nhắc chiến lược nào, có thể sẽ gây lãng phí.

Một Marketing Agency có thể giúp doanh nghiệp phát triển một chiến lược nâng cao vai trò của các chương trình truyền thông một cách xứng đáng.

Thuê ngoài

Nếu doanh nghiệp cần trợ giúp để phát triển chiến lược marketing hoặc xử lí một tác vụ marketing như phát triển sản phẩm mới hoặc chọn kênh phân phối phù hợp, bạn nên chọn Marketing Agency thay vì Advertising Agency. Bạn có thể sử dụng marketing agency như một dịch vụ marketing thuê ngoài.

Advertisement

Các công ty không có nguồn lực marketing thấy marketing thuê ngoài là một giải pháp hiệu quả về chi phí thay vì thuê chuyên viên toàn thời gian.

Hoạt động truyền thông

Với chiến lược marketing tại chỗ, bạn cần chọn một chương trình truyền thông để đáp ứng mục tiêu của mình.

Advertising Agency là lựa chọn đầu tiên nếu bạn muốn tương tác với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng thông qua quảng cáo trên báo, quảng cáo phát sóng, quảng cáo trực tuyến hoặc marketing trực tiếp.

Tuy nhiên, các hình thức truyền thông khác, như triển lãm, hội thảo và các chương trình quan hệ khách hàng, có thể mang lại kết quả tốt hơn.

Advertisement

Các Advertising Agency thường không xử lí các loại chương trình truyền thông. Một Marketing Agency sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về giải pháp truyền thông đáp ứng chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp và mang lại lợi tức tốt nhât trong đầu tư cho marketing.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh | MarketingTrips 

Theo SmallBusiness

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement