Google Ads: Giới thiệu công cụ đối sánh khách hàng

Công cụ đối sánh khách hàng cho phép bạn sử dụng dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến để tiếp cận và tương tác lại với khách hàng của mình trên ‘Tìm kiếm’, ‘thẻ Mua sắm’, Gmail, YouTube và Mạng Hiển thị.

Công cụ đối sánh khách hàng sẽ dùng thông tin mà khách hàng đã chia sẻ với bạn để nhắm quảng cáo đến những khách hàng đó và những khách hàng tương tự khác.

Đối sánh khách hàng là một công cụ quảng cáo hữu ích giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh, từ việc nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu cho đến việc thúc đẩy số lượt chuyển đổi.

Dưới đây là một vài ví dụ về các đối tượng khác nhau mà bạn có thể nhắm đến bằng công cụ đối sánh khách hàng:

Advertisement
  • Trên Mạng tìm kiếm và thẻ Mua sắm, bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch bằng cách điều chỉnh giá thầu dựa trên hiểu biết của bạn về hoạt động của khách hàng.
  • Trên Gmail, bạn có thể tiếp cận các khách hàng hoặc các đối tượng tương tự bằng quảng cáo được cá nhân hóa ở đầu các thẻ hộp thư đến của họ.
  • Trên YouTube, bạn có thể tiếp cận đối tượng mới bằng cách nhắm đến các đối tượng tương tự với những khách hàng giá trị nhất của bạn.
  • Trên Mạng Hiển thị, bạn có thể tiếp cận khách hàng hoặc các đối tượng tương tự bằng quảng cáo được cá nhân hóa trên Mạng Hiển thị của Google.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của công cụ đối sánh hay so khớp khách hàng.

Cách hoạt động

Giả sử bạn muốn quảng cáo chương trình khách hàng thân thiết mới cho khách hàng hiện tại của mình bằng quảng cáo Google. Dưới đây là cách quảng cáo hoạt động:

  1. Bạn tải tệp dữ liệu lên. Tệp này bao gồm thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp cho bạn.
  2. Bạn tạo hoặc cập nhật chiến dịch để nhắm đến đối tượng đối sánh khách hàng của bạn – khách hàng từ tệp dữ liệu mà bạn tải lên và là người dùng Google.
  3. Khi đăng nhập vào Tài khoản Google, những người dùng đó sẽ thấy quảng cáo của bạn khi họ sử dụng Mạng Tìm kiếm, YouTube và Gmail hoặc khi họ duyệt trên Mạng Hiển thị của Google.

Thời hạn thành viên

Vì đối tượng đối sánh khách hàng không hết hạn, nên theo mặc định thời hạn thành viên là không giới hạn. Bạn có thể kiểm soát thời gian giữ khách hàng được trong danh sách đối tượng đối sánh khách hàng, nhưng tốt nhất bạn nên thường xuyên làm mới danh sách của mình.

Google Ads sẽ gửi email thông báo cho bạn nếu bạn chưa làm mới danh sách trong một thời gian.

Chia sẻ dữ liệu trên nhiều tài khoản

Bạn có thể chia sẻ các đối tượng trên nhiều tài khoản được quản lý nếu: bạn có đối tượng đối sánh khách hàng hoặc đối tượng tương tự trong tài khoản người quản lý, hoặc tài khoản khách hàng chia sẻ đối tượng đối sánh khách hàng hoặc đối tượng tương tự với tài khoản người quản lý của bạn.

Tất cả các tài khoản sử dụng đối tượng đối sánh khách hàng đều phải tuân thủ chính sách đối sánh khách hàng. Google không cho phép chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu này bên ngoài tài khoản được quản lý của bạn.

Chỉ chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên mới có thể thêm hoặc xóa dữ liệu khách hàng khỏi danh sách đối tượng đối sánh khách hàng mà họ có quyền truy cập quản trị viên.

Đối tượng tương tự

Tính năng nhắm đến đối tượng tương tự dựa trên đối tượng đối sánh khách hàng của bạn và bạn có thể sử dụng tính năng này cho Tìm kiếm, YouTube, Gmail và Mạng Hiển thị.

Các đối tượng tương tự này sẽ được tạo tự động nếu các đối tượng đối sánh khách hàng của bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu.

Bạn có thể sử dụng đối tượng tương tự giống như cách bạn sử dụng danh sách đối sánh khách hàng hoặc danh sách tiếp thị lại: bằng cách thêm đối tượng đó vào một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Khi có thể sử dụng đối tượng tương tự, kích thước danh sách sẽ hiển thị trên mỗi mạng có thể sử dụng trong bảng “Đối tượng” của bạn. Khi đang hoạt động, bạn có thể thêm danh sách đối tượng tương tự vào nhắm mục tiêu của mình.

Nếu danh sách thông báo “Không tương thích” ở một trong các cột, điều đó có nghĩa là danh sách không thể nhắm mục tiêu vào thuộc tính đó.

Lưu ý: có thể mất tối đa 48 giờ để chiến dịch của bạn bắt đầu phân phối.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Huy Lâm | MarketingTrips 

Advertisement