Google Ads ra mắt Google Ads API phiên bản mới

Google Ads API phiên bản mới sẽ bao gồm công cụ lập lịch quảng cáo cho các dịch vụ địa phương, di chuyển và cập nhật mới cho các chiến dịch thông minh.

google ads api
Google Ads ra mắt Google Ads API phiên bản mới

Theo thông báo mới đây của Google, Google Ads vừa ra mắt phiên bản 11 (v11) của Google Ads API.

Google Ads API là gì?

Google Ads API là giao diện có lập trình theo hướng hiện đại của Google Ads và là dấu ấn mang tính cách mạng của AdWords API (trước đây).

Nó cho phép các nhà phát triển (Developer) tương tác trực tiếp với nền tảng Google Ads để từ đó giúp gia tăng đáng kể hiệu quả của việc quản lý các chiến dịch và tài khoản Google Ads, đặc biệt với các doanh nghiệp có cấu trúc từ khoá hoặc tài khoản phức tạp.

Advertisement

Những cập nhật mới có trong Google Ads API.

  • Trạng thái nâng cấp của các chiến dịch Hiệu suất tối đa (Performance Max).
  • Thêm các hỗ trợ mới cho kiểu chiến dịch thông minh (Smart campaigns) bằng cách sử dụng hồ sơ doanh nghiệp làm trang đích và tối ưu hoá quảng cáo theo đó.
  • Hỗ trợ đặt giá thầu CPA thủ công, chiến lược giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi và lập lịch quảng cáo cho các chiến dịch dịch vụ địa phương.
  • Thêm nguồn nội dung để hiển thị nơi và cách nội dung được tạo ra.
  • Thêm các trường mới để hỗ trợ truy xuất các chỉ số trong phần Dự báo phạm vi tiếp cận (Reach Forecast).

Nhà quảng cáo trên Google cần làm gì.

Như đã phân tích ở trên, API mới là công cụ chủ yếu dành cho các doanh nghiệp (thường là lớn) có cấu trúc tài khoản phức tạp, và cần sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà phát triển.

Nếu bạn là nhà quảng cáo đang phụ trách các công việc liên quan đến Google Ads đồng thời bạn cũng quan tâm đến tính năng API (tích hợp/đối nối), bạn có thể nhờ các nhà phát triển (Developer) hỗ trợ mình.

Google cho biết cập nhật mới sẽ dần được ra mắt trong những tuần tới.

Bạn có thể xem chi tiết về cập nhật của Google tại đây.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Advertisement