Google Ads thử nghiệm các vi phạm chính sách quảng cáo mới

Google Ads đang có kế hoạch mở rộng một số loại vi phạm chính sách quảng cáo thông qua các thử nghiệm mới.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, Google Ads sẽ bắt đầu kiểm tra chương trình thử nghiệm ba vòng phạt (Three strikes) mới cho các tài khoản quảng cáo liên tục vi phạm chính sách quảng cáo của Google.

Google cho biết:

“Các cảnh báo và vòng phạt sẽ được đưa ra nếu nhà quảng cáo vi phạm chính sách Enabling Dishonest Behavior (EDB – có các hành vi không trung trực), Unapproved Substances (US – các nội dung không được phê duyệt) và Dangerous Products or Services (DPS – các dịch vụ và sản phẩm có thể gây nguy hiểm).

Điều này bao gồm các quảng cáo thúc đẩy các sản phẩm và hành vi lừa đảo, chẳng hạn như tạo tài liệu giả, dịch vụ lấy cắp dữ liệu và phần mềm gián điệp, cũng như thuốc lá, ma túy, vũ khí, cùng với các loại nội dung cấm khác.

Các loại quảng cáo này đã bị cấm trong một thời gian, nhưng hệ thống trừng phạt những người không tuân thủ chính sách là mới.”

Các hình phạt trong hệ thống.

Hệ thống sẽ bắt đầu với một cảnh báo mà không có bất cứ hình phạt nào. Sau đó, mỗi lần vi phạm các nhà quảng cáo sẽ nhận được mức phạt ngày càng nghiêm ngặt cho đến khi tài khoản bị treo hẳn.

Mô hình 3 vòng phạt mới của Google Ads

Nếu tài khoản vi phạm chính sách, quản trị viên của tài khoản sẽ nhận được email thông báo cho họ về vấn đề này.

Sau cảnh báo ban đầu, quản trị viên sẽ cần sửa lỗi vi phạm chính sách và gửi lại cho Google Ads để xác nhận rằng các thay đổi đã được thực hiện để phân phát lại quảng cáo.

Tiến trình xử lý.

Theo Google, cảnh cáo sẽ hết hạn sau 90 ngày. Nếu bạn đã có hai cảnh cáo, hãy khắc phục sự cố, gửi xác nhận về các vấn đề và các bản sửa lỗi ngay lập tức.

Sau đó bạn không nên vi phạm các chính sách khác trong 90 ngày sau khi khắc phục, nếu không tài khoản của bạn sẽ tiếp tục bị phạt.

Google cho biết:

“Chúng tôi sẽ kiểm soát việc tạm ngưng cấp tài khoản mới ngay lập tức khi chúng tôi phát hiện các vi phạm chính sách nghiêm trọng nhằm phá vỡ hệ thống của chúng tôi (ví dụ: tạo tài khoản mới để vượt qua việc tạm ngưng nhiều lần), lừa đảo, xuyên tạc sản phẩm hoặc dịch vụ để cố ý đánh lừa người dùng.”

Tương lai của quá trình xử phạt.

Google Ads đã có kế hoạch mở rộng phạm vi xử phạt sau thử nghiệm ban đầu để bao gồm nhiều loại chính sách hơn. Chương trình này cuối cùng sẽ được triển khai trên toàn cầu.

Tại sao các nhà quảng cáo phải cẩn trọng.

Chương trình thử nghiệm chính sách quảng cáo mới cung cấp các hành động và hậu quả rõ ràng cho các nhà quảng cáo.

Mặc dù Google hiện đang thử nghiệm chương trình này với một số nhóm nội dung vi phạm nhất định, tuy nhiên nó có thể sớm được triển khai cho các nhóm khác trong tương lai.

Cảnh báo ban đầu có thể khá nhẹ nhàng và mang tính hỗ trợ, nhưng các hình phạt ngày càng nghiêm ngặt sau đó là điều mà tất cả các nhà quảng cáo phải nên cẩn trọng.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

 

Nam Nguyen | MarketingTrips