Google: Các website có nội dung ‘nhạy cảm’ sẽ bị hạn chế trên kết quả tìm kiếm

Google cho biết các trang web chứa bất kỳ nội dung ‘nhạy cảm’ nào, bất kể số lượng như thế nào, đều không đủ điều kiện để cung cấp kết quả tốt trên các trang tìm kiếm.

Chủ đề này được thảo luận trong buổi phát trực tiếp từ Google Search Central SEO từ ngày 11 tháng 12.

Được biết, Google không cung cấp kết quả tốt và nhiều định dạng cho nội dung ‘nhạy cảm’ và chính phía đại diện Google cũng xác nhận điều này.

Phía Google cho biết:

“Chúng tôi nghĩ rằng trong nguyên tắc về kết quả tìm kiếm, chúng tôi nói rằng không có ưu tiên hay kết quả tốt nào cho các trang web có nội dung ‘nhạy cảm’.

Google không cung cấp kết quả tốt cho các website dạng này, nhưng cũng không có hình phạt hoặc biện pháp giới hạn nào liên quan đến việc sử dụng ‘đánh dấu’.

Hệ thống của chúng tôi còn nhận ra: ồ đây là trang web có nội dung nhạy cảm và nó muốn hiển thị với kết quả tốt trên công cụ tìm kiếm, nhưng vì đó là trang web ‘nhạy cảm’ nên chúng tôi sẽ không hiển thị chúng. Vì vậy, nó không giống như nó sẽ bị giáng cấp hay bất cứ điều gì.” Phía Google chia sẻ.

Nội dung & Kết quả ‘Phong phú’ của Google

Được biết, Google sẽ không phân phát nội dung ‘nhạy cảm’ dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một trang web ‘nhạy cảm’ an toàn cho tất cả mọi đối tượng – nó có đủ điều kiện cho kết quả tốt khi tìm kiếm hay không?

Google giải thích: “Liệu nội dung có đủ điều kiện cho kết quả tìm kiếm hay không phụ thuộc vào bộ lọc tìm kiếm an toàn. Bất kỳ nội dung nào không vượt qua bộ lọc tìm kiếm an toàn của Google đều không thể được hiển thị (hoặc bị hạn chế).

Nếu phần lớn nội dung của một tên miền không vượt qua tìm kiếm an toàn, thì Google sẽ lọc ra tất cả nội dung từ tên miền đó. Có nghĩa là tất cả nội dung đều không đủ điều kiện cho kết quả tìm kiếm, ngay cả khi một tỷ lệ phần trăm là an toàn cho tất cả đọc giả.

Với rất nhiều bộ lọc tìm kiếm an toàn, chúng tôi cố gắng áp dụng chúng cho một mẫu URL rộng hơn trên một trang web. Vì vậy, nếu chúng tôi thấy rằng hầu hết toàn bộ tên miền là nội dung ‘nhạy cảm’ và bạn có một số phần nhỏ còn lại là không phải, thì có lẽ chúng tôi sẽ lọc toàn bộ tên miền. Chúng tôi muốn an toàn.

Nếu bạn có các tên miền phụ riêng lẻ, trong đó một số tên miền với nội dung ‘nhạy cảm’ và một số khác thì không, điều đó sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nếu bạn có các tên miền riêng biệt thì rõ ràng điều đó khiến chúng tôi dễ dàng hiểu rằng đây là những trang web hoàn toàn riêng biệt nên sẽ được xử lý theo cách khác nhau.”

“Nó cũng xảy ra theo chiều ngược lại khi một số trang web có thể có các phần được phân loại an toàn và sau đó nếu phần đó được nhúng vào trang web chính theo cách khó tách biệt, thì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi không biết có bao nhiêu trang web này nên được lọc bằng tìm kiếm an toàn.

Có thể chúng tôi sẽ lọc quá nhiều, có thể chúng tôi lọc không đủ. Mặt khác, nếu bạn chuyển tên miền đó sang một tên miền phụ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Cathy Nhung | MarketingTrips 

Theo Google