Google cảnh báo việc sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ trên website – Internal Links

Google cho biết việc sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ (internal links) trên cùng một trang trên website có thể làm giảm giá trị của chúng.

Chuyên gia của Google giải thích rằng việc sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ trên cùng một trang (webpages) có thể làm giảm giá trị của chúng.

Chủ đề này được thảo luận nhằm trả lời những thắc mắc gần đây của nhiều chủ sở hữu website về việc liệu có bất kỳ mối nguy hiểm nào liên quan đến việc sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ trên website hay không.

Liên kết nội bộ rất quan trọng đối với SEO (tối ưu hoá công cụ tìm kiếm) vì chúng gửi các tín hiệu đến Google về những trang (webpage) nào là quan trọng nhất đối với một website cụ thể.

Chúng không gửi các tín hiệu xếp hạng giống như các liên kết bên ngoài (external links), nhưng chúng vẫn rất quan trọng.

Ngoài ra, Google sử dụng các liên kết nội bộ để hiểu rõ hơn về cấu trúc của một website.

Sơ đồ website (sitemap) cũng có thể được sử dụng để truyền đạt thông tin đó, nhưng một cấu trúc hợp lý của các liên kết nội bộ sẽ giúp làm cho nó trở nên rõ ràng hơn.

Theo Google, với tất cả sự trợ giúp mà các liên kết nội bộ có thể cung cấp, việc sử dụng nó quá nhiều có thể là một điều xấu.

Khi được hỏi liệu sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ trên một trang có gây tổn hại đến website hay không, Chuyên gia Google trả lời:

“Chúng tôi sử dụng các liên kết nội bộ để hiểu rõ hơn về cấu trúc của một trang và bạn có thể tưởng tượng tình huống là, nếu chúng tôi đang cố gắng để hiểu cấu trúc của một website với các trang khác nhau, nếu tất cả các trang được liên kết với tất cả các trang khác trên website, nơi về cơ bản bạn đã có một liên kết nội bộ hoàn chỉnh trên mỗi trang riêng biệt, thì không có cấu trúc nào thực sự ở đó.

Khi tất cả các trang đơn lẻ đều được liên kết với nhau bằng nhiều liên kết, chúng tôi không thể tìm ra trang nào là trang quan trọng nhất. Chúng tôi không thể tìm ra cái nào trong số này có liên quan đến nhau.

Và trong trường hợp như vậy, tất cả các liên kết nội bộ đó không thực sự mang lại hiệu quả cho website của bạn.”

Vấn đề thứ hai là sử dụng quá nhiều liên kết nội bộ sẽ làm loãng giá trị của chúng.

Một liên kết nội bộ có thể báo hiệu cho Google rằng một trang nào đó là quan trọng đối với website, nhưng nó bắt đầu ít quan trọng hơn khi nhiều liên kết được thêm vào.

Nếu có 20 liên kết nội bộ trên một trang thì tất cả chúng đều sẽ không có nhiều giá trị và không quan trọng bằng việc chỉ có một hoặc hai liên kết.

“Nếu bạn làm loãng giá trị của cấu trúc website của mình bằng cách có quá nhiều liên kết nội bộ đến mức chúng tôi không thể tìm thấy cấu trúc nữa, thì điều đó khiến chúng tôi khó hiểu về những gì bạn cho là quan trọng trên website của mình.”

Theo lời khuyên của Google, chủ sở hữu website nên hướng tới việc có cấu trúc cho các liên kết nội bộ giống với cấu trúc website của chính họ.

Cấu trúc nó có thể giống như: trang chủ > trang danh mục > trang dịch vụ > yêu cầu trang báo giá.

Mặc dù một số liên kết nội bộ là tốt, nhưng nhiều liên kết hơn sẽ không giúp nó tốt hơn.

Bạn có thể gửi đi những tín hiệu mạnh hơn với ít liên kết nội bộ hơn.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Trà Nguyễn | MarketingTrips