Google chính thức thay đổi cách tạo tiêu đề cho nội dung trên kết quả tìm kiếm

Google xác nhận rằng họ không còn sử dụng các truy vấn để tạo các tiêu đề nhưng chủ yếu vẫn sử dụng thẻ tiêu đề HTML.

Google đã xác nhận rằng công cụ tìm kiếm của mình đã thay đổi cách tạo tiêu đề cho danh sách các kết quả tìm kiếm. Theo Google: “Chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống tạo tiêu đề mới cho các website được liệt kê trên kết quả tìm kiếm.”

Google đang thay đổi điều gì.

Trước đây, Google thường sử dụng truy vấn mà người tìm kiếm nhập vào hộp tìm kiếm (search box) khi xây dựng tiêu đề của các đoạn trích (snippets) trên kết quả tìm kiếm.

Phần nội dung trong khung màu đỏ chính là đoạn trích Snippets

Nhưng bây giờ, Google cho biết, “nói chung” nó “sẽ không còn” sử dụng truy vấn đó để tạo tiêu đề. Thay vào đó, Google có một hệ thống mới để tạo các tiêu đề này (về bản cơ bản, Google tự động chọn những nội dung nào được hiển thị), điều mà Google tuyên bố là “mô tả các nội dung chính của trang đó, bất kể truy vấn tìm kiếm cụ thể là gì.”

Ở ví dụ về hình ảnh được chụp lại trên kết quả tìm kiếm ở trên, phần nội dung “T-Shaped Marketer hay một nhà tiếp thị hình chữ T là….” không phải là phần nội dung mà MarketingTrips đặt vào thẻ mô tả trong phần Snippets trên mục quản trị của website mà là Google tự động lựa chọn ra nội dung đó. (trước đây Google không làm như vậy).

Google cho biết giờ đây họ đang “sử dụng văn bản mà con người có thể nhìn thấy được bằng mắt khi họ truy cập vào một website”. Cụ thể, Google hiện đang xem xét cách “tiêu đề hoặc tiêu đề trực quan chính được hiển thị trên một trang.”

Đây chính là phần nội dung mà chủ sở hữu website thường đặt trong các thẻ <H1> hoặc trong các thẻ tiêu đề khác.

Thẻ tiêu đề (Title tags) vẫn là thành phần chính.

Google cho biết đối với 80% các kết quả tìm kiếm được trả về, thẻ tiêu đề HTML vẫn là cách chính mà công cụ tìm kiếm sử dụng để tạo ra tiêu đề.

Tại sao Google lại thay đổi điều này?

Google cho biết: “Bản cập nhật này được thiết kế để tạo ra các tiêu đề dễ đọc và dễ tiếp cận hơn cho các trang. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thêm tên website vào những nơi mà chúng tôi cho là hữu ích.

Trong các trường hợp khác, khi gặp một tiêu đề quá dài, chúng tôi có thể chọn phần nội dung phù hợp nhất để làm tiêu đề thay vì sử dụng từ những nội dung đầu tiên hiện có và do đó thiếu các phần nội dung hữu ích hơn.”

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen