Skip to main content

Google thêm AI tổng hợp vào Google Ads Performance Max

27 Tháng Năm, 2023

Google vừa thông báo đã tích hợp thêm tính năng AI tổng hợp (Generative AI) vào kiểu chiến dịch Performance Max có trong Google Ads.

Google thêm AI tổng hợp vào Google Ads Performance Max
Google thêm AI tổng hợp vào Google Ads Performance Max

Google vừa thông báo đã tích hợp thêm tính năng AI tổng hợp (Generative AI) vào kiểu chiến dịch Performance Max có trong Google Ads.

Theo đó, loại chiến dịch Google Ads hiện đang được tự động hóa nhiều nhất là Google Ads Performance Max đã được tích hợp thêm AI tổng hợp mới.

Hiện các nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng mới để vừa tạo nội dung quảng cáo bằng văn bản (text) vừa bằng hình ảnh (image).

Advertisement

Tính năng mới về cơ bản sẽ giúp việc thiết lập quảng cáo dễ dàng hơn nhiều so với quy trình trước đây.

  • Theo Google, các nhà quảng cáo sử dụng kiểu chiến dịch Performance Max thấy số lượt chuyển đổi nhiều hơn trung bình 18% cùng với một mức chi phí.

Tính năng AI mới trong Google Ads Performance Max hoạt động như thế nào.

Các nhà quảng cáo Google Ads có thể nhập website vào hệ thống của Google, sau đó trả lời một số câu hỏi. AI của Google tiếp đó sẽ bắt đầu quá trình tìm hiểu về thương hiệu.
Các câu hỏi bao gồm:
  • Người dùng sẽ được chuyển đến đâu sau khi họ nhấp vào quảng cáo?
  • Những sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo là gì?
  • Điều gì làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ trở nên khác biệt (USP)?
  • Tính cách của thương hiệu (brand personality) là gì?
Với những dữ liệu đầu vào này, Google Ads Performance Max sẽ đề xuất các nội dung quảng cáo phù hợp, bao gồm văn bản và các tài sản quảng cáo khác.

Google Ads tích hợp AI mới có thể tạo hình ảnh.

AI của Google có thể tạo hình ảnh cho các chiến dịch Performance Max, nhà quảng cáo có thể tạo hình ảnh trong khi thiết lập chiến dịch.

Sau khi chọn nút Tạo hình ảnh, nhà quảng cáo sẽ thấy một số hình ảnh đã được tạo dựa trên các thông tin mà nhà quảng cáo đã cung cấp.

Advertisement

Các mục tiêu quảng cáo mới có trong Google Ads Performance Max.

Các kiểu chiến dịch Performance Max hay Tối đa hoá hiệu suất sẽ có thêm các mục tiêu mới bao gồm mục tiêu thu hút khách hàng mới và mục tiêu tương tác lại (re-engagement).

Mục tiêu tìm kiếm khách hàng mới (customer acquisition) hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm (Beta) và sẽ nhắm mục tiêu nhiều hơn những khách hàng mới hoàn toàn, những người chưa có dữ liệu trong tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp (dữ liệu của bên thứ nhất – First Party Data).

Với mục tiêu tương tác lại, Google cho biết dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay và sẽ hướng tới việc giúp các nhà quảng cáo kết nối với những khách hàng hiện tại, những khách hàng được xem là có giá trị nhất.

Advertisement

Bạn có thể xem thêm về tính năng Generative AI mới có trong Google Ads Performance Max tại video bên dưới:

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Nam Nguyen | MarketingTrips

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement