Kết quả tìm kiếm của Google cạnh tranh cho vị trí và bị ảnh hưởng bởi số lần nhấp chuột

Trong một thông báo mới đây nhất, Google cho biết cách họ xếp hạng hình ảnh, tin tức, video và những chỉ số khác trên kết quả tìm kiếm chính.

Google giải thích tại sao đôi khi các đoạn trích nổi bật (featured snippets) lại hiển thị ở trên cùng (phần nội dung bên phải mũi tên màu xanh ở hình trên), hoặc đôi khi đó là các bài báo hoặc hình ảnh, hay video, v.v.

Google nói rằng họ cân nhắc những gì người dùng nhấp vào và nếu, đối với một truy vấn cụ thể, khi nhiều người dùng nhấp vào nhiều hình ảnh hơn, Google biết rằng người dùng đang muốn xem băng chuyền hình ảnh (images carousel) hơn thay vì băng chuyền tin tức.

Advertisement

Một lưu ý: Điều này không có nghĩa là Google xếp hạng các tài liệu, hình ảnh, kết quả của các website, v.v. cụ thể và riêng lẻ dựa trên dữ liệu nhấp chuột.

Google không sử dụng dữ liệu nhấp chuột để xếp hạng một hình ảnh cụ thể hoặc một video cụ thể hoặc một website cụ thể, nhưng nó có thể sử dụng dữ liệu nhấp chuột.

Cạnh tranh cho các vị trí trên kết quả tìm kiếm.

Google chỉ định điểm (score) cho mọi kết quả mà nó tìm thấy để xếp hạng. Sau đó, nó sẽ phân phối điểm số đó cho mọi chỉ mục (index). Chỉ mục ở đây không chỉ có nghĩa là chỉ mục trên website mà còn cả các băng chuyền hình ảnh, video, tin tức…khác v.v.

Sau đó, Google sẽ lấy tất cả các kết quả đến từ tất cả các chỉ mục khác nhau và cố gắng kết hợp chúng với nhau thành cái mà Google gọi là tìm kiếm toàn cầu (Universal Search).

Advertisement

Mỗi phần tử hoặc chỉ mục này “đang cạnh tranh cho các vị trí mong muốn của chúng” trong trang kết quả tìm kiếm.

Khi bạn nói rằng “tôi không muốn vị trí thứ hai, hoặc vị trí thứ ba, hoặc vị trí thứ tư, v.v. Tôi chỉ muốn vị trí đầu tiên”. Google giải thích: “Google cũng có các vị trí ưu tiên cho một số thứ như kết quả video chẳng hạn”. Tuy nhiên không phải video nào cũng được ưu tiên.

Số lần nhấp chuột ảnh hưởng đến những nội dung nổi bật (features) trên kết quả tìm kiếm.

Google cân nhắc những nội dung nổi bật nào để hiển thị cho các truy vấn tương ứng dựa trên những gì người tìm kiếm nhấp vào và muốn xem.

Advertisement

Theo Google, khi bạn tìm kiếm một thứ gì đó và bạn nhấn vào tab hình ảnh trên trang kết quả. Sau đó, về cơ bản bạn đang dạy cho Google biết rằng có một số người nhất định muốn xem hình ảnh cho truy vấn cụ thể đó.

Và nếu có đủ người dùng làm điều đó, thì về cơ bản bạn đang dạy cho Google điều đó, truy vấn đó có thể xứng đáng với hình ảnh, video hoặc bất cứ thứ gì khác.

Các bạn nên hiểu rằng Google không xếp hạng các kết quả riêng lẻ trong trang kết quả tìm kiếm mà là Google xác định các nội dung nổi bật (băng chuyền hình ảnh, băng chuyền tin tức) sẽ hiển thị ở vị trí nào trong giao diện kết quả tìm kiếm, tuỳ thuộc vào cách người dùng tương tác với các phần tử đó.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Advertisement

Nam Nguyen

Advertisement