Trẻ em hiện dành nhiều thời gian hơn trên TikTok so với YouTube

Theo một nghiên cứu mới đây, hiện trẻ em đang dành nhiều thời gian hơn để xem video trên TikTok so với YouTube.

Trẻ em hiện dành nhiều thời gian hơn trên TikTok so với YouTube
Trẻ em hiện dành nhiều thời gian hơn trên TikTok so với YouTube

Theo số liệu thống kê lần đầu năm 2020 – những người trẻ từ 4 đến 18 tuổi đã bắt đầu xem nhiều video và dành nhiều thời gian hơn trên TikTok so với YouTube.

Vào thời điểm này, nhóm người dùng trẻ dành trung bình 82 phút mỗi ngày trên TikTok so với con số 75 phút mỗi ngày của YouTube.

Đến cuối năm 2021, trẻ em và thanh thiếu niên xem trung bình 91 phút mỗi ngày trên TikTok so với mức 56 phút mỗi ngày xem YouTube trên phạm vi toàn cầu.

Theo nghiên cứu của Qustodio, YouTube vẫn dẫn đầu trong năm 2019 khi trẻ em và thanh thiếu niên dành trung bình 48 phút trên nền tảng này trên toàn cầu, so với chỉ 38 phút trên TikTok.

Source: Qustodio

Tuy nhiên tính đến tháng 6 năm 2020, TikTok lại giành được vị thế dẫn đầu với trung bình 75 phút mỗi ngày, so với 64 phút của YouTube.

Source: Qustodio

Ở một diễn biến khác trên phạm vi toàn cầu, trẻ em đã dành 56 phút mỗi ngày trên YouTube vào năm 2021, so với Disney + là 47 phút, Netflix là 45 phút, Amazon Prime là 40 phút, Hulu là 38 phút và Twitch với 20 phút.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen | MarketingTrips