Skip to main content

YouTube cập nhật quy trình khiếu nại bản quyền mới cho các nhà sáng tạo

15 Tháng Mười Một, 2023

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm cho bối cảnh sáng tạo nội dung thay đổi nhanh chóng và nhiều rủi ro về vi phạm bản quyền, YouTube vừa thông báo cập nhật quy trình khiếu nại bản quyền mới cho nhà sáng tạo.

YouTube cập nhật quy trình khiếu nại bản quyền mới cho nhà sáng tạo
YouTube cập nhật quy trình khiếu nại bản quyền mới cho nhà sáng tạo

Theo đó, YouTube đang tìm cách cải thiện quy trình xác nhận quyền sở hữu bản quyền (copyright) để các nhà sáng tạo nội dung có thể xác nhận quyền sở hữu một cách dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn hơn mà nền tảng hy vọng là sẽ giúp nhà sáng tạo sửa đổi các nội dung được tải lên trước khi xác nhận khiếu nại bản quyền.

Các nội dung có trong email thông báo khiếu nại bản quyền sẽ được gửi kết hợp trong một email thay vì gửi riêng lẻ cho từng thông báo mới.

Khiếu nại về bản quyền trên YouTube hay việc bị sao chép nội dung từ lâu đã là một vấn đề lớn khiến không những nhà sáng tạo mà cả YouTube phải đau đầu, mặc dù hệ thống đang được cải thiện, trong đó cũng có nhiều tính năng phát hiện tự động hiện đã loại bỏ nhiều vấn đề sai phạm trong việc xác nhận quyền sở hữu.

Advertisement

YouTube cũng đã triển khai quy trình mới được gọi là “quy trình kiểm tra dựa trên việc học hỏi” áp dụng cho những người dùng hay nhà sáng tạo vi phạm nhiều lần các quy tắc của nền tảng, YouTube hiện cũng cho phép nhà sáng tạo kiểm tra tính bản quyền của nội dung thông qua quy trình kiểm tra trước khi xuất bản.

Mục tiêu cuối cùng của YouTube vẫn là giúp nhà sáng tạo bảo vệ các ý tưởng hay nội dung của mình trước nạn ăn cắp nội dung đang diễn ra tràn lan trên nền tảng.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin trực tuyến về Marketing và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement

Advertisement