Facebook thêm ‘Tips’ để người sáng tạo theo dõi và kiếm tiền từ nội dung của họ trên Facebook và Instagram

Facebook đang tìm cách giúp những người sáng tạo nội dung tối đa hóa cơ hội doanh thu của họ bằng cách cung cấp nhiều cách hơn để họ yêu cầu quyền kiếm tiền khi nội dung của họ được đăng lại trên Mạng xã hội.

AP Photo/Eric Risberg, file)

Thay đổi chính liên quan đến việc xác nhận quyền sở hữu nội dung trùng lặp và doanh thu quảng cáo liên quan trong đó.

Giờ đây, trong Trình quản lý Rights Manager, người sáng tạo sẽ có thể thiết lập các quy tắc mới để phát hiện nội dung trùng lặp khi nội dung được đăng, sau đó yêu cầu doanh thu quảng cáo, nếu có, từ nội dung đó thông qua công cụ này.

Theo Facebook:

Advertisement

“Chúng tôi đã cải thiện công cụ Thu thập thu nhập (Ad Earnings) từ quảng cáo và đang mở rộng tính khả dụng, điều đó có nghĩa là nhiều người sáng tạo sẽ có thể thu thu nhập quảng cáo từ các video phù hợp bao gồm quảng cáo trong luồng (in-stream ads).

Chúng tôi đã thêm một chế độ xem bộ lọc mới để phát hiện các kết quả phù hợp có thể kiếm tiền, hướng dẫn tốt hơn về cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền, báo cáo doanh thu có thể xuất và khả năng thu nhập từ quảng cáo trong khi đặt liên kết quyền sở hữu trên video phù hợp”.

Điều đó sẽ giúp người sáng tạo quản lý nội dung của họ tốt hơn và tối đa hóa tiềm năng doanh thu của họ, bằng cách duy trì tất cả các bài đăng lại và sử dụng lại trên toàn mạng Facebook.

Ngoài ra, Facebook cũng mở rộng quyền truy cập vào ‘Trình quản lý quyền’ để cho phép nhiều người sáng tạo kiểm soát hơn về thời gian, cách thức và vị trí mà nội dung của họ được chia sẻ trên Facebook và Instagram.

“Người sáng tạo thuộc mọi quy mô giờ đây sẽ đủ điều kiện tham gia Rights Manager, vì lợi ích đảm bảo nhiều người hơn trên nền tảng của chúng tôi có thể bảo vệ và quản lý địa chỉ IP của họ.”

Việc cho phép người sáng tạo phát hiện và xác nhận quyền đối với nội dung của họ là yếu tố quan trọng trong quá trình kiếm tiền và quản lý, mặc dù đây có thể là một lĩnh vực khá khó khăn (như chúng ta đã thấy với các ‘bản sao’ hay đăng lại trên YouTube), vì ngày càng nhiều nhà sáng tạo nội dung (Content Creator) muốn kiếm tiền từ tác phẩm của họ, những công cụ như vậy sẽ chỉ trở nên quan trọng hơn.

Do đó, những tiến bộ mới này sẽ rất hữu ích và sẽ cung cấp nhiều cách hơn cho người sáng tạo để quản lý và duy trì hoạt động Facebook và Instagram của họ tốt hơn.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh | MarketingTrips 

Advertisement