Skip to main content

Thẻ: gooogle

Tính năng điều chỉnh giá thầu “top content bids” sẽ ngừng hoạt động từ tháng 10

Theo thông báo mới đây từ Google, tính năng điều chỉnh giá thầu “top content bids” hiện có trong Google Ads sẽ ngừng hoạt động từ tháng 10.

top content bids
Tính năng điều chỉnh giá thầu “top content bids” sẽ ngừng hoạt động từ tháng 10

Theo đó, bắt đầu từ tháng 10 tới, các nhà quảng cáo Google Ads sẽ không thể điều chỉnh giá thầu dựa trên những nội dung mà Google cho là phổ biến và có lưu lượng truy cập cao.

Tính năng điều chỉnh giá thầu (bid adjustments) là gì trong Google Ads.

Điều chỉnh giá thầu là việc tăng hoặc giảm giá thầu theo tỷ lệ phần trăm. Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm.

Ví dụ: đối với bạn, đôi khi một lượt nhấp sẽ có giá trị hơn nếu nó đến từ điện thoại thông minh, tại một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ một vị trí cụ thể.

Bạn cũng có thể điều chỉnh giá thầu dựa trên hiệu suất của quảng cáo, nhờ đó cải thiện lợi tức đầu tư (ROI).

Số tiền chi tiêu cho từng lượt nhấp có thể khác nhau vì giá thầu tăng hoặc giảm theo hệ số điều chỉnh mà bạn đặt, nhưng tổng ngân sách trung bình hằng ngày sẽ không thay đổi.

Bạn có thể xem chi tiết tại đây:

Tính năng điều chính giá thầu Top content bids trong Google Ads.

Top content bids hay Giá thầu cho các nội dung hàng đầu là tính năng điều chỉnh giá thầu (Bids) cho phép nhà quảng cáo đặt điều chỉnh giá thầu cho những nội dung được Google cho là phổ biến, những nội dung có số lần hiển thị lớn, đồng thời nhận được mức lưu lượng truy cập và mức độ tương tác của người xem cao.

Các điều chỉnh giá thầu này có thể được thêm vào ở cấp nhóm quảng cáo (Ad groups) và hiện chỉ có sẵn từ 0% đến + 500%.

Nếu bạn muốn thêm công cụ sửa đổi phủ định (negative modifier), tùy chọn khả dụng duy nhất sẽ là thêm website làm vị trí phủ định.

Kể từ tháng 10 sắp tới, tất cả các điều chỉnh giá thầu cho nội dung hàng đầu sẽ mặc định trở về 0%.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

 

Nam Nguyen | MarketingTrips