Google Ranking Systems: Google công bố hướng dẫn về hệ thống xếp hạng tìm kiếm

Google vừa chia sẻ những hướng dẫn mới về hệ thống xếp hạng tìm kiếm (Ranking Systems) hiện đang được sử dụng và hệ thống đã bị loại bỏ.

Google Ranking Systems: Google công bố hướng dẫn về hệ thống xếp hạng tìm kiếm
Google Ranking Systems: Google công bố hướng dẫn về hệ thống xếp hạng tìm kiếm

Google Ranking Systems hay hệ thống xếp hạng tìm kiếm của Google sẽ thể hiện cách thức mà hệ thống của Google sử dụng nhiều các yếu tố khác nhau để đánh giá và xếp hạng nội dung trên trang tìm kiếm (SERPs).

Google cũng chia sẻ về sự khác biệt giữa hệ thống xếp hạng (Ranking Systems) và cập nhật xếp hạng (Ranking Updates).

Một hệ thống (System), chẳng hạn như RankBrain, là hệ thống xếp hạng cố định (ít khi thay đổi), mặt khác, các bản cập nhật (Updates) lại đề cập đến các thay đổi một lần đối với hệ thống xếp hạng (ranking systems).

Advertisement

Ví dụ: hệ thống nội dung hữu ích (Helpful Content) luôn được Google sử dụng để cung cấp các kết quả tìm kiếm, trong khi hệ thống này có thể có các bản cập nhật để cải thiện cách thức hoạt động của hệ thống.

Cập nhật thuật toán lõi là những ví dụ khác về cái được gọi là thay đổi một lần (one-time changes) đối với hệ thống xếp hạng.

Dưới đây là những hướng dẫn của Google về hệ thống xếp hạng (Google Ranking Systems) hiện đang được sử dụng.

Google Ranking Systems.

Danh sách các yếu tố hiện đang được sử dụng trong hệ thống xếp hạng của Google:

 • BERT: Là từ viết tắt của Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT cho phép Google hiểu cách kết hợp các từ có thể diễn đạt các ý nghĩa và mục đích (ý định tìm kiếm) khác nhau.
 • Hệ thống thông tin về khủng hoảng: Google có các hệ thống để cung cấp các nhóm thông tin cụ thể trong các khoảng thời gian diễn ra khủng hoảng, chẳng hạn như cảnh báo SOS khi tìm kiếm các thảm họa thiên nhiên.
 • Hệ thống chống trùng lặp: Hệ thống tìm kiếm của Google hướng tới mục đích tránh phục vụ các website trùng lặp hoặc gần trùng lặp về nội dung.
 • Hệ thống tên miền khớp chính xác: Một hệ thống giúp đảm bảo rằng Google không đánh giá cao các website có tên miền khớp chính xác với truy vấn hay từ khoá tìm kiếm.
 • Hệ thống làm mới: Một hệ thống được thiết kế để hiển thị những nội dung mới hơn cho các từ khoá tìm kiếm phù hợp.
 • Hệ thống nội dung hữu ích: Một hệ thống được thiết kế để giúp người tìm kiếm có thể tìm thấy các nội dung gốc (Original Content) và hữu ích, thay vì những nội dung được tạo ra chủ yếu để có được thứ hạng cao hay traffic.
 • Hệ thống phân tích liên kết và Xếp hạng trang (Pagerank): Là các hệ thống xác định nội dung của trang và quyết định xem trang nào có nội dung phù hợp nhất với từ khoá tìm kiếm dựa trên cách các trang được liên kết với nhau.
 • Hệ thống tin tức địa phương: Một hệ thống ưu tiên hiển thị các nguồn tin tức địa phương khi có các từ khoá tìm kiếm liên quan.
 • MUM: Là từ viết tắt của Multitask Unified Model, MUM là một hệ thống AI có khả năng hiểu và tạo ra ngôn ngữ. Nó được sử dụng để cải thiện các đoạn trích nổi bật và không được sử dụng để xếp hạng.
 • Hệ thống nội dung gốc: Một hệ thống giúp đảm bảo Google hiển thị các nội dung gốc nổi bật trong trang kết quả tìm kiếm.
 • Hệ thống giáng cấp dựa trên việc xóa: Các hệ thống giáng cấp (hạ cấp) các website có số lượng lớn yêu cầu xóa nội dung.
 • Hệ thống trải nghiệm trang (Page experience): Một hệ thống đánh giá các tiêu chí khác nhau để xác định xem một website hiện có đang cung cấp những trải nghiệm người dùng tốt hay không.
 • Hệ thống xếp hạng đoạn văn: Một hệ thống AI mà Google sử dụng để xác định các phần riêng lẻ hoặc từng đoạn của một website (webpage) để hiểu rõ hơn mức độ liên quan của một trang (Page) đối với các từ khoá tìm kiếm.
 • RankBrain: Một hệ thống AI giúp Google hiểu cách các từ (Words) có liên quan đến các khái niệm. RankBrain cho phép Google trả về các kết quả không chứa các từ chính xác được sử dụng trong từ khoá (truy vấn tìm kiếm).
 • Hệ thống thông tin đáng tin cậy: Google có nhiều hệ thống để hiển thị những thông tin đáng tin cậy, chẳng hạn như nâng cao thứ hạng của các Trang có tính thẩm quyền (PA) cao và giảm thứ hạng với các Trang có nội dung chất lượng thấp.
 • Hệ thống đa dạng trang: Một hệ thống ngăn Google hiển thị nhiều hơn hai Trang (webpage) từ cùng một website trong các vị trí đầu tiên (top results).
 • Hệ thống phát hiện nội dung rác (spam): Một hệ thống xử lý các nội dung và hành vi vi phạm chính sách Spam của Google.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Nam Nguyen | MarketingTrips

Advertisement