YouTube thêm công cụ phát hiện vi phạm bản quyền mới

Tùy chọn mới của YouTube sẽ cung cấp cho người dùng thêm khả năng ngăn chặn việc vi phạm bản quyền (copyright) trong video tải lên cũng như việc phát hiện các IP tiềm ẩn mối nguy trong ứng dụng.

YouTube thêm công cụ phát hiện vi phạm bản quyền mới

Trước hết, YouTube sẽ thêm một yếu tố mới trong quy trình khiếu nại bản quyền cho phép nhà sáng tạo đánh dấu chọn báo cáo vi phạm bản quyền để ‘Ngăn các bản sao của những video này xuất hiện trên YouTube về sau‘ trong các tùy chọn phát hiện/xóa.

YouTube thêm công cụ phát hiện vi phạm bản quyền mới

Khi hộp kiểm này được chọn để xác nhận quyền sở hữu bản quyền thành công, YouTube sẽ ngăn bất kỳ người dùng nào khác tải lên cùng một video này bằng cách sử dụng công nghệ đối sánh video và phát hiện ID bản quyền.

Quá trình tương tự cũng sẽ cho phép YouTube thông báo với nhà sáng tạo khi bất kỳ nội dung tương tự nào được tải lên nếu hộp kiểm này được đánh dấu chọn.

Sau đó, các vi phạm tiềm ẩn này sẽ hiển thị trong tab ‘Đối sánh bản quyền’ (Copyright Match) trong YouTube Studio.

YouTube lưu ý rằng nhà sáng tạo phải đảm bảo rằng họ sở hữu độc quyền trên toàn thế giới đối với bất kỳ nội dung video nào mà họ xác nhận quyền sở hữu trong quá trình này.

Nhưng nếu bạn sở hữu nội dung đó và bạn muốn ngăn mọi người tải lên các phiên bản khác và sử dụng lại ‘tài sản’ của bạn, thì quy trình mới này cũng sẽ cung cấp một biện pháp khác để bảo vệ bạn chống lại việc lạm dụng video.

Để cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quy trình đối với những nội dung đã được xác nhận quyền sở hữu của bạn, YouTube cũng sẽ thêm một danh sách mới về số lượng video đã bị chặn tải lên do khiếu nại của bạn.

YouTube thêm công cụ phát hiện vi phạm bản quyền mới

Đây là một cách tốt để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bằng cách ngăn chặn việc mọi người tải lên bản sao ngay từ lúc tải lên, điều này cũng có thể giúp YouTube giảm những tranh chấp và các vấn đề về doanh thu được tạo ra từ những bản sao đó.

YouTube cho biết trong trường hợp nền tảng của họ phát hiện các video lạm dụng và vi phạm bản quyền, họ sẽ xóa các tùy chọn khỏi các kênh đó hoặc trong một số trường hợp họ sẽ xoá luôn kênh đó để đảm bảo tính an toàn trên nền tảng.

Bản cập nhật mới này sẽ được triển khai từ 10.06.2021, nhưng sẽ được cập nhật từ từ cho đến khi đầy đủ các tính năng.

Ngoài ra, YouTube cũng cho biết rằng công cụ ‘Đối sánh bản quyền’ này của họ, cho đến nay chỉ dành riêng cho những nhà sáng tạo thuộc ‘Chương trình Đối tác của YouTube’ (YouTube Partner Program – YPP).

Mặc dù việc sao chép (copystrikes) vốn là một yếu tố ‘đau đầu’ cho nền tảng này từ trước đến nay, YouTube vẫn không ngừng nỗ lực để cải thiện hệ thống và giảm bớt gánh nặng cho những nhà sáng tạo trong việc quản lý các tài sản của họ.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen | MarketingTrips