[Download] Báo cáo Audience Insights for B2B Marketing 2020

Báo cáo 2020 Audience Insights for B2B Marketing là những số liệu chi tiết về xu hướng sử dụng các phương tiện truyền thông (Media) từ hơn 11 triệu người ra quyết định dựa trên 20 ngành công nghiệp khác nhau.

Báo cáo xem xét các chủ đề, xu hướng và các điểm đáng chú ý gây được tiếng vang với các chuyên gia B2B vào năm 2020: ‘năm của sự gián đoạn’.

Báo cáo miễn phí chuyên sâu này có dữ liệu của các nhóm đối tượng chưa từng được công bố trước đây của hơn 11 triệu người ra quyết định, trên 22 ấn phẩm và 20 ngành hàng.

Được xây dựng nhằm mục đích dành cho các người làm marketing, những thông tin chi tiết độc quyền của bản báo cáo có thể cung cấp những thông tin về các chiến lược marketing và các hướng dẫn đầu tư nhiều hơn vào mảng nội dung.

Điểm nổi bật:

  • Tìm hiểu những gì các nhà lãnh đạo ngành đang ưu tiên và cách họ ứng phó với những thách thức của năm 2020.
  • Đạt được POV (point of view) tổng thể với việc phân tích các xu hướng chung giữa các ngành.
  • Có thêm ý tưởng mới cho thị trường ngách của bạn với bảng phân tích ngành về định dạng nội dung, từ khóa và phương pháp tiếp cận thông điệp hiệu quả.

Bạn có thể download bản full về Audience Insights for B2B Marketing tại: Link

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh | MarketingTrips