Google Ads mở rộng ‘đối sánh cụm từ’ để bao gồm cả ‘chỉnh sửa đối sánh rộng’

Google Ads đã công bố các thay đổi đối với loại đối sánh từ khóa cụm từ (phrase match) và chỉnh sửa đối sánh rộng (broad match modifier).

Theo đó, đối sánh cụm từ sẽ được mở rộng để bao gồm thêm lưu lượng truy cập từ chỉnh sửa đối sánh rộng và việc hỗ trợ cho công cụ chỉnh sửa đối sánh rộng sẽ kết thúc. Các thay đổi sẽ bắt đầu triển khai trong hai tuần.

Đối sánh cụm từ sẽ thay đổi như thế nào.

Hiện tại, nhà quảng cáo sử dụng công cụ chỉnh sửa đối sánh rộng cho từ khóa +chuyển +dịch vụ +NYC +đến +Boston có thể xuất hiện cho truy vấn tìm kiếm “dịch vụ chuyển từ NYC đến Boston”.

Tuy nhiên, quảng cáo cũng có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm “dịch vụ chuyển từ Boston đến NYC”, điều này có thể không phải là những gì nhà quảng cáo muốn vì người tìm kiếm đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Trong ví dụ của Google bên dưới, đối sánh cụm từ được cập nhật sẽ không hiển thị quảng cáo cho các truy vấn tìm kiếm theo hướng ngược lại.

Đối sánh cụm từ được cập nhật sẽ tiếp tục tuân theo thứ tự. Google cũng cung cấp các ví dụ sau để chứng minh hành vi đối sánh sẽ thay đổi như thế nào sau bản cập nhật này:

“Chúng tôi nhận thấy rằng công cụ chỉnh sửa đối sánh rộng và đối sánh cụm từ thường phục vụ các trường hợp sử dụng giống nhau và bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng phù hợp hơn thông qua sự kết hợp của cả hai”, Google cho biết.

Chỉnh sửa đối sánh rộng sẽ bị xoá bỏ.

Cả đối sánh cụm từ và công cụ chỉnh sửa đối sánh rộng sẽ chuyển sang hành vi đối sánh mới bắt đầu vào giữa tháng 2/2021. Bởi vì thay đổi đang xảy ra cho cả hai loại đối sánh, nên bạn không cần phải di chuyển từ khóa và dữ liệu hiệu suất vẫn được giữ.

Vào tháng 7/2021, sau khi cập nhật mới được triển khai trên toàn thế giới, các nhà quảng cáo sẽ không thể tạo từ khóa chỉnh sửa đối sánh rộng nữa. Các từ khóa thuộc nhóm đối sánh này sẽ phân phối theo hành vi mới.

Thay đổi từ khoá phụ.

“Đối sánh rộng hiện cũng đang xem xét các tín hiệu bổ sung trong tài khoản của bạn để cung cấp các tìm kiếm phù hợp hơn”, Google thông báo. Những tín hiệu này bao gồm các trang đích và từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn.

Và, đối sánh từ khóa giờ đây cũng dễ dự đoán hơn. Từ khóa đối sánh chính xác giống hệt với truy vấn sẽ luôn được ưu tiên miễn là nó đủ điều kiện để đối sánh.

Tại sao điều này quan trọng cho các nhà quảng cáo.

Thay đổi này có khả năng sẽ giúp nhà quảng cáo tiết kiệm thời gian quản lý từ khóa, nhưng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian dành cho việc hiệu chỉnh lại các chiến dịch.

Lưu lượng truy cập có thể dao động khi những thay đổi này được triển khai, vì vậy nhà quảng cáo nên theo dõi các chỉ số hiệu suất của họ để họ có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Huy Lâm | MarketingTrips