Google Ads ra mắt công cụ kiểm tra hàng loạt các quảng cáo bị từ chối

Công cụ mới này từ Google Ads dành cho các nhà phát triển tích hợp vào backends của họ từ đó giúp nhà quảng cáo gắn cờ và xóa các quảng cáo vi phạm chính sách trên tất cả các tài khoản hiện có của mình.

Google Ads ra mắt công cụ kiểm tra hàng loạt các quảng cáo bị từ chối

Google chính thức ra mắt công cụ kiểm tra quảng cáo bị từ chối trên Google Ads để gắn cờ và có thể xóa các quảng cáo vi phạm chính sách trên các tài khoản của bạn.

Để tích hợp tính năng mới này, bạn cần có kỹ năng về Python, API BigQuery, API Google Ads và OAuth 2.0 (hãy nhờ sự trợ giúp của các bạn Tech, Dev…).

Theo Google:

“Công cụ kiểm tra quảng cáo bị từ chối mới cho phép các nhà quảng cáo xem xét tất cả các quảng cáo bị từ chối trên tài khoản Google Ads của họ ở quy mô lớn. Tức là thay vì phải vào từng tài khoản riêng lẻ để kiểm tra, nhà quảng cáo chỉ cần duy nhất một nơi để xử lý.”

Chế độ xem này cho phép các nhà quảng cáo chủ động kiểm tra tài khoản của họ, phân tích tổng thể các quảng cáo bị từ chối để từ đó giảm thiểu tối đa các quảng cáo có khả năng vi phạm hay tái vi phạm.

Nhà quảng cáo có thể khởi chạy công cụ ở 2 chế độ Python:

  • Chế độ kiểm tra (Audit Mode) – Có thể xuất ra các quảng cáo bị từ chối trên các tài khoản quảng cáo khác nhau và tìm cách xử lý.
  • Chế độ Xóa (Remove Mode) – Có thể xóa các quảng cáo hiện đang bị từ chối và ghi lại

Bạn có thể xem chi tiết cách triển khai công cụ mới này trên Github.

Với công cụ mới, nếu bạn đang phải quản lý nhiều tài khoản hoặc nhiều quảng cáo, bạn có thể kiểm tra và xử lý các quảng cáo bị từ chối trong Google Ads một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Google cho biết: “các nhà quảng cáo hoạt động trên quy mô lớn cần một giải pháp để xem xét toàn diện các quảng cáo vi phạm chính sách trên tất cả các tài khoản của họ để họ có thể đảm bảo luôn tuân thủ Chính sách quảng cáo của Google.

Vì lý do vi phạm nhiều lần sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng của tài khoản, Google khuyến khích các nhà quảng cáo nên hạn chế vi phạm hoặc xử lý các quảng cáo vi phạm nhanh nhất có thể.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Được tài trợ