Google Ads ra mắt tính năng mới cho tài khoản người quản lý

Google vừa thông báo ra mắt một số tính năng mới cho tài khoản người quản lý (manager account) trong Google Ads.

Google Ads ra mắt tính năng mới cho tài khoản người quản lý
Google Ads ra mắt tính năng mới cho tài khoản người quản lý

Theo thông báo từ Google, hiện các nhà quảng cáo đã có thể sử dụng Bảng điều khiển (Trang tổng quan về tài khoản) để xem xét số liệu tổng quan trong trình quản lý quảng cáo dành cho nhà quản lý (Google Ads Manager account) trong Google Ads.

Trang tổng quan mới (Google Ads dashboards) sẽ bao gồm 6 nội dung chính sau đây:

 • Top Level summary: Cập nhật những nội dung tổng quan nhất về tài khoản.
 • Conversions over time: Các chuyển đổi có được theo thời gian.
 • Top search terms: Những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất.
 • Campaign Performance Report: Cập nhật số liệu báo cáo về hiệu suất của chiến dịch.
 • Search Auction Insights: Những thông tin chi tiết về các phiên đấu giá tìm kiếm.
 • Top Locations: Những khu vực tìm kiếm hàng đầu.

Google Ads ra mắt tính năng mới

Nhà quảng cáo có thể truy cập tính năng mới trong Google Ads như thế nào?

Để có thể truy cập tính năng mới, nhà quảng cáo di chuyển đến phần Reports trong tài khoản quảng cáo dành cho người quản lý Google Ads và nhấp vào Dashboards.

Theo Google, hiện nền tảng này đã bổ sung một số cải tiến mới:

 • Thay đổi phạm vi ngày và bộ lọc cho toàn bộ bảng điều khiển.
 • Thêm thẻ bảng tương tác và tính năng định dạng có điều kiện.
 • Tải xuống báo cáo nhanh hơn.
 • Thay đổi kích thước thẻ và bố cục dựa trên kích thước cửa sổ máy tính.
 • Tạo thẻ trang tổng quan bằng cách sao chép các báo cáo đã lưu hiện có.

Theo Google, thay vì trước đây Trang tổng quan này chỉ có ở các tài khoản cá nhân, giờ đây với tính năng mới, nhà quảng cáo có thể dễ dàng tìm thấy các vấn đề hoặc cơ hội tiềm ẩn ở một cấp độ cao hơn trên nhiều tài khoản.

Xem thêm:

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Được tài trợ