Google Keyword Planner cập nhật dữ liệu mới cho nhà quảng cáo

Google Keyword Planner đang cung cấp cho nhà quảng cáo nhiều dữ liệu hơn để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các chiến dịch tìm kiếm của mình.

Google Keyword Planner cập nhật dữ liệu mới cho nhà quảng cáo
Source: Search Engine Land

Google đang thử nghiệm thêm một vài cột số liệu mới vào công cụ lập kế hoạch từ khóa (Google Keyword Planner) của mình. Các cột mới bao gồm dữ liệu thay đổi qua từng năm (YoY), thay đổi trong ba tháng và kiểu xu hướng.

Bạn có thể truy cập công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google ngay tại đây nếu bạn đã có tài khoản Google Ads.

Theo đó, khi bạn trích xuất một báo cáo mới, Google có thể bật lên thông báo “Xu hướng từ khóa: Giờ đây, bạn có thể so sánh các xu hướng từ khóa trước đây với gần đây”.

Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google là công cụ giúp bạn nghiên cứu từ khóa cho các chiến dịch tìm kiếm của Google.

Bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí này để khám phá các từ khóa mới liên quan đến doanh nghiệp hay thương hiệu của mình, xem ước tính dung lượng tìm kiếm bạn có thể nhận được, chi phí dự báo, và nhiều thứ khác.

Google đã thêm dữ liệu cho xu hướng từ khóa mới bao gồm:

  • Thay đổi theo năm (YoY) – Thay đổi theo năm so sánh lượng tìm kiếm hàng tháng của tháng gần nhất với tháng cùng kỳ của năm trước.
  • Thay đổi ba tháng – Thay đổi ba tháng cho thấy xu hướng tìm kiếm thay đổi trong khoảng thời gian ba tháng bằng cách so sánh dữ liệu của tháng gần nhất với dữ liệu từ hai tháng trước. Ví dụ: nếu tháng gần nhất là tháng 7, thì dữ liệu tháng 7 sẽ được so sánh đến tháng 5 để thể hiện sự thay đổi của dung lượng tìm kiếm trong ba tháng.
  • Kiểu xu hướng ba tháng – Dữ liệu này cho bạn biết xu hướng tăng hay giảm hoặc giữ nguyên cho các từ khóa nhất định.

Bạn có thể tham khảo các số liệu mới từ hình ảnh bến dưới.

Cột thay đổi hàng năm mới.
Cột xu hướng 3 tháng mới

Theo Google: “Chúng tôi luôn thử nghiệm những cách mới để cải thiện trải nghiệm cho các nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi, hiện chúng tôi chưa thể chi tiết hơn về những thay đổi lần này”, người phát ngôn của Google nói với SearchEngineLand.

Tại sao nhà quảng cáo nên quan tâm đến điều này.

Việc có nhiều dữ liệu hơn, dù cho là số liệu xu hướng trong ba tháng qua hoặc hàng năm, những người làm quảng cáo hoặc marketing có thể xem xu hướng và lập kế hoạch chiến dịch của họ với nhiều thông tin hơn.

Sử dụng công cụ lập kế hoạch từ khóa với càng nhiều dữ liệu bạn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng và chiến dịch của mình.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Được tài trợ