Skip to main content

Facebook Ads loại bỏ mô hình phân bổ 28 ngày – “28-Day Attribution”

7 Tháng Mười, 2020

Facebook Ads sẽ xóa tùy chọn ‘phân bổ 28 ngày’ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2020. Các tài khoản sẽ được hoàn về phân bổ 7 ngày làm cài đặt mặc định.

Hôm nay, Facebook Ads đã chính thức thông báo rằng họ sẽ ngừng tùy chọn thời lượng phân bổ 28 ngày. Theo đó, thời lượng phân bổ dài nhất còn lại sẽ là tùy chọn 7 ngày.

Thời lượng phân bổ quảng cáo hay Attribution Windows là gì?

Thời lượng phân bổ là số ngày kể từ khi một người xem hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn và sau đó thực hiện một hành động. Hiện tại, Facebook đo lường các hành động quảng cáo dựa trên số lần nhấp và lượt xem quảng cáo của bạn:

Advertisement
  • Phân bổ nhấp qua hay Click-through attribution: Một người đã nhấp vào quảng cáo của bạn và thực hiện một hành động.
  • Phân bổ xem qua hay View-through attribution: Một người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn, không nhấp vào quảng cáo đó nhưng đã thực hiện một hành động trong thời lượng phân bổ.

Tại sao lại thay đổi?

Theo thông báo chính thức của Facebook được gửi trực tiếp đến các nhà quảng cáo, “Các sáng kiến về bảo mật trên môi trường digital đang diễn ra ảnh hưởng đến nhiều trình duyệt sẽ hạn chế khả năng của doanh nghiệp trong việc đo lường tương tác của người dùng trên các tên miền (domains) và thiết bị.

Trong số những hạn chế đó là khả năng các doanh nghiệp phân bổ các sự kiện chuyển đổi trở lại một quảng cáo trong thời lượng phân bổ dài hơn”.

Facebook cũng giải thích điều này sẽ làm cho quảng cáo trở nên “linh hoạt” hơn đối với các thay đổi về quyền riêng tư và trình duyệt trong tương lai.

Mặc dù họ không nói rõ ràng nhưng điều này có thể ám chỉ ý định gần đây của Chrome trong việc loại bỏ cookies của bên thứ ba (Third-Party) trong hai năm tới.

Advertisement

Khi nào mô hình phân bổ 28 ngày này sẽ biến mất?

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây. Tất cả dữ liệu lịch sử có sẵn cho đến ngày đó. Facebook khuyến nghị các nhà quảng cáo có thể tải xuống bất kỳ dữ liệu có liên quan nào gắn với mô hình phân bổ 28 ngày trước ngày đó.

Hiểu vai trò của mô hình phân bổ 28 ngày này như thế nào?

Nếu các nhà quảng cáo sử dụng cửa sổ phân bổ tiêu chuẩn cho Facebook, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của họ.

Theo mặc định, Facebook đã sử dụng mô hình phân bổ nhấp chuột 28 ngày trừ khi nhà quảng cáo thay đổi mô hình này thành 7 ngày hoặc 1 ngày.

Các nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng “cửa sổ so sánh” để biết được kết quả của họ bị lệch nhiều như thế nào so với mốc 28 ngày. Đây là một tùy chọn ở phía dưới khi người dùng chọn tùy chỉnh chế độ xem cột của họ:

Advertisement

Khi bạn nhấp vào nó sẽ hiển thị tùy chọn để chọn cửa sổ phân bổ, cùng với việc so sánh nó với cửa sổ mặc định:

Cập nhật các quy tắc ràng buộc với mô hình phân bổ 28 ngày

Nếu nhà quảng cáo có bất kỳ quy tắc tự động nào dựa trên mô hình phân bổ 28 ngày, thì các quy tắc đó sẽ được cập nhật.

Advertisement

Điều này đặc biệt đúng đối với bất kỳ quy tắc nào điều chỉnh chi tiêu và ngân sách dựa trên hiệu suất trong 28 ngày. Sau ngày 12 tháng 10, quy tắc sẽ trở lại mô hình 7 ngày. Điều này có thể gây ảnh hưởng nhiều đến mức độ chi tiêu của các nhà quảng cáo.

Điều này có áp dụng cho API (tích hợp) Facebook Ads không?

Câu trả lời là Có mặc dù Facebook sẽ không thực thi điều này vào ngày 12 tháng 10. Để giải quyết vấn đề này, API sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu phân bổ trong 28 ngày cho đến khi các giới hạn của các trình duyệt chính thức có hiệu lực.

Facebook nhấn mạnh rằng mô hình phân bổ 7 ngày là một cái nhìn thực tế hơn về tác động của quảng cáo, làm giảm vai trò hoặc giá trị của quảng cáo hơn so với mô hình phân bổ 28 ngày trước đó.

Tương lai của quyền riêng tư & quảng cáo

Khi các biện pháp bảo mật tiếp tục được tiến hành, chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn hơn trong tương lai.

Advertisement

Các nhà quảng cáo gần đây cũng đang cảm thấy khó khăn từ việc Google Ads biến mất dữ liệu truy vấn tìm kiếm trong thời gian gần đây.

Nhiều người sẽ tiếp tục theo dõi Facebook chặt chẽ hơn nữa, vì lịch sử của họ về các vấn đề xung quanh các biện pháp bảo mật đã được công khai trong thời gian gần đây.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh | MarketingTrips 

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement