LinkedIn Pages hiện có thể xuất bản nội dung dài hơn

LinkedIn đang giới thiệu một tính năng mới có tên là Articles For Pages, cho phép các doanh nghiệp đang sở hữu Trang LinkedIn có thể xuất bản các nội dung dài.

LinkedIn Pages hiện có thể xuất bản nội dung dài hơn

Theo đó Articles For Pages mới của LinkedIn cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng xuất bản nội dung dạng dài, thay vì bị giới hạn bởi số lượng ký tự như trước đây.

Ngoài ra, các Trang của doanh nghiệp còn đang nhận được một cách mới để sản xuất nội dung trực tiếp và các tùy chọn chiến dịch mới trong quảng cáo LinkedIn.

Cụ thể, LinkedIn sẽ tung ra 3 tính năng mới:

 • Articles For Pages (các bài đăng dài cho Trang).
 • LinkedIn live events (các sự kiện trực tiếp trên LinkedIn).
 • Những cách mới để tối ưu hóa và đo lường việc xây dựng thương hiệu với quảng cáo LinkedIn (LinkedIn Ads).

Dưới đây là chi tiết cho từng tính năng.

Articles For Pages.

Người dùng LinkedIn từ lâu đã có thể xuất bản những nội dung dạng dài từ tài khoản cá nhân của họ.

Tuy nhiên, với các trang doanh nghiệp (Business Linkedin Pages) thì bị hạn chế bởi các số lượng ký tự bất kỳ.

Hiện tại với tính năng mới Articles For Pages, LinkedIn cho phép các doanh nghiệp soạn và xuất bản các nội dung dài kiểu blog mà không bị giới hạn bởi số lượng ký tự.

Articles For Pages cũng cung cấp những thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu, bao gồm cả thông tin chi tiết về những người đang đọc và tương tác với nội dung.

Để sử dụng tính năng mới này, hãy truy cập vào Trang dưới chế độ xem quản trị viên cấp cao hoặc quản trị viên. Sau đó, dưới phần ‘Start a post’, hãy nhấp vào ‘Write article’.

LinkedIn Live Events.

LinkedIn đang làm cho các sản phẩm “Scheduled LinkedIn Live” và “LinkedIn Events” của mình có thể hoạt động tốt hơn cùng nhau để giúp các Trang đạt được phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác tốt hơn.

LinkedIn Live Events là một sản phẩm hoàn toàn mới có thể kết hợp việc phát trực tuyến với lập kế hoạch sự kiện.

Điều này cho phép các doanh nghiệp:

 • Quảng cáo trước cho buổi phát trực tiếp đến các nhóm đối tượng mục tiêu.
 • Thông báo cho những người đăng ký và những người theo dõi Trang được chọn khi sự kiện bắt đầu được phát.
 • Tạo ra các lượt xem trên trang sự kiện từ bất kỳ ai trên LinkedIn, cho dù họ có nhấn “Tham dự” hay không.
 • Chia sẻ bản phát lại của nội dung trực tiếp để tiếp cận và tương tác nhiều hơn nữa.

LinkedIn cũng đang tung ra các bản cập nhật bổ sung mới cho các sự kiện trực tiếp:

 • Yêu cầu ít người theo dõi hơn khi truy cập tính năng LinkedIn Live.
 • Quy trình xem xét tự động và nhanh chóng cho những người đăng ký LinkedIn Live.
 • Tất cả quản trị viên của Trang đều có thể phát trực tiếp một khi Trang được phê duyệt.
 • Một biểu mẫu đăng ký mở rộng cho các sự kiện.
 • Tích hợp quản lý khách hàng tiềm năng với ứng dụng Zapier.

Những cách mới để tối ưu hóa và đo lường việc xây dựng thương hiệu với quảng cáo LinkedIn (LinkedIn Ads).

Quảng cáo trên LinkedIn sẽ cập nhật 3 nội dung mới giúp các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu và đo lường kết quả một cách hiệu quả.

Brand Lift Testing.

Tính năng mới này cho phép các doanh nghiệp đo lường mức độ tác động của các quảng cáo LinkedIn đối với sức khoẻ thương hiệu của họ dựa trên mức độ nhận thức thương hiệu.

Tác động của quảng cáo đối với thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được kiểm tra dựa trên các chỉ số chính được phát hiện trong báo cáo.

Reach Optimization.

Các doanh nghiệp hiện có thể tối ưu hóa quảng cáo LinkedIn bằng việc phân phối quảng cáo tới một số tài khoản thành viên duy nhất được xác định.

Điều này sẽ giúp đảm bảo quảng cáo được hiển thị cho các nhóm đối tượng mới và có liên quan, thay vì được hiển thị cho cùng một người dùng lặp đi lặp lại.

Reach/Frequency Forecasting and Reporting.

Nhà quảng cáo có thể xem tần suất và phạm vi tiếp cận được dự báo cho các chiến dịch nâng cao nhận thức thương hiệu (brand awareness) và đo lường kết quả trong phần báo cáo của trình quản lý chiến dịch Campaign Manager.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Được tài trợ