Skip to main content

Thẻ: digital 2022

Digital 2022: [Download] Toàn cảnh về mạng xã hội và dữ liệu quảng cáo

Hootsuite vừa công bố Digital 2022 Report cập nhật những nội dung xoay quanh thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội và dữ liệu quảng cáo.

Digital 2022 Report: Toàn cảnh về mạng xã hội và dữ liệu quảng cáo
Digital 2022 Report: [Download] Toàn cảnh về mạng xã hội và dữ liệu quảng cáo

Giới thiệu ngắn về Digital 2022 Report.

Digital 2022 Report là một bức tranh toàn cảnh về tất cả những gì liên quan đến yếu tố kỹ thuật số (Digital) và các hành vi trực tuyến của người tiêu dùng toàn cầu.

Digital 2022 Report phân tích và dự báo tương lai của thế giới kỹ thuât số từ đó giúp các thương hiệu có thể nhanh chóng thích ứng với các bối cảnh kinh doanh mới trong 2022.

Digital 2022 Report cũng tập trung vào eCommerce, những sự thay đổi trong các nền tảng mạng xã hội và cả những dữ liệu về quảng cáo, cách các thương hiệu có thể sử dụng dữ liệu (data) để xây dựng chiến lược Digital của họ.

Digital 2022 Report có những nội dung gì?

Như đã giới thiệu ở trên, Digital 2022 sẽ tập trung vào 4 nội dung chính sau:

  • Mức độ và cách thức sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Social Media).
  • Quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
  • Quảng cáo trên TikTok.
  • Thương mại điện tử.

Bạn có thể download ngay báo cáo tại: Digital 2022 Report

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen