Skip to main content

Thẻ: Quảng cáo LinkedIn 2024

Quảng cáo LinkedIn 2024: LinkedIn giới thiệu các định dạng quảng cáo bằng AI mới

LinkedIn vừa giới thiệu một loạt các giải pháp quảng cáo được hỗ trợ bằng AI mới, từ quảng cáo video trong luồng (In-Stream Video ads), quảng cáo chuyển đổi (Conversation Ads) đến quảng cáo lãnh đạo tư tưởng (Thought Leader Ads).

Quảng cáo LinkedIn 2024: LinkedIn giới thiệu các định dạng quảng cáo bằng AI mới
Quảng cáo LinkedIn 2024: LinkedIn giới thiệu các định dạng quảng cáo bằng AI mới

LinkedIn theo đó đang thử nghiệm một loạt các định dạng quảng cáo được hỗ trợ bởi AI mới. Từ quảng cáo video trong luồng (In-Stream Video ads), quảng cáo hội thoại (Conversation Ads) đến quảng cáo tư duy lãnh đạo (Thought Leader Ads).

Trong kỷ nguyên của AI, LinkedIn đang tiếp tục thử nghiệm và triển khai các công cụ cũng như định dạng quảng cáo mới có thể giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả trên nền tảng cải thiện ROI, tăng doanh thu và hơn thế nữa trong năm mới 2024.

Một số định dạng quảng cáo LinkedIn nổi bật trong 2024.

Trước hết, LinkedIn đang bắt đầu thử nghiệm cái mà mạng xã hội này gọi là AI Copy Suggestions. AI Copy Suggestions có thể gợi ý các tiêu đề và nội dung cho quảng cáo dựa trên Trang LinkedIn của thương hiệu. Nhà quảng cáo có thể chọn từ năm tùy chọn, thực hiện chỉnh sửa và sau đó áp dụng cho chiến dịch.

Hiện tính năng này chỉ đang được áp dụng ở một số thị trường giới hạn nhất định.

Tiếp đó, LinkedIn cũng giới thiệu định dạng quảng cáo trong luồng (In-Stream Video ads) trong đó quảng cáo sẽ được hiển thị trong phần đầu và giữa video trên mạng lưới các nhà xuất bản bên thứ ba của nền tảng.

Cuối cùng, LinkedIn cũng giới thiệu quảng cáo hội thoại (Conversation Ads) và quảng cáo lãnh đạo tư tưởng (Thought Leader Ads).

Quảng cáo hội thoại cho phép nhà quảng cáo thiết lập nhiều nút kêu gọi hành động (đối với các nội dung hoặc ưu đãi) và thu thập khách hàng tiềm năng (Lead).

Quảng cáo lãnh đạo tư tưởng cho phép nhà quảng cáo quảng bá nội dung từ các vị trí cấp cao như giám đốc điều hành đến nhân viên của công ty – những người được quảng bá phải là thành viên đã được xác minh. Nhà quảng cáo phải có quyền với tính năng nội dung được tài trợ trực tiếp.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin tức trực tuyến về Marketing, Thương hiệu và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer