Skip to main content

Facebook thêm các khoá học miễn phí với chủ đề “Quản lý cộng đồng hiệu quả”

10 Tháng Bảy, 2020

Điều này có thể rất hữu ích cho các nhà quản lý phương tiện truyền thông mạng xã hội – Các khoá học quản lý cộng đồng mới này được đào tạo trên nền tảng Blueprint của Facebook.

Facebook thêm các khoá học miễn phí với chủ đề "Quản trị cộng đồng hiệu quả"

Chương trình bao gồm một loạt các yếu tố chính sau đây:

  • Xây dựng một cộng đồng trực tuyến – Xác định mục tiêu cộng đồng và nguyên tắc hướng dẫn
  • Thực tiễn tốt nhất để quản lý đối tượng mục tiêu – Bao gồm xây dựng thương hiệu, ra mắt cộng đồng của bạn, xây dựng và hỗ trợ nhóm của bạn và nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác
  • Phục vụ những nội dung có liên quan – Giữ xu hướng và lập kế hoạch cho các hoạt động hướng đến mục tiêu
  • Thu hút và kiểm duyệt một cộng đồng – Bao gồm các hoạt động cộng đồng, kết nối giữa các thành viên, chiến thuật tương tác, các tiêu chuẩn cộng đồng, v.v.
  • Đo lường và phân tích thành công của một cộng đồng

Mỗi yếu tố được chia thành các nhóm riêng, điều này có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua kế hoạch bài học đầy đủ trong thời gian của riêng bạn.

Advertisement

Facebook thêm các khoá học miễn phí với chủ đề "Quản trị cộng đồng hiệu quả"

Khóa học mới này đi kèm với các chương trình giáo dục Blueprint khác nhau của Facebook hiện cũng bao gồm các tài nguyên mới được tạo để giúp các doanh nghiệp xử lý các tác động của COVID-19.

Một số khóa học Blueprint tập trung vào người mới bắt đầu và những khóa khác có thể sẽ vượt qua những điều mà các nhà quản lý phương tiện truyền thông mạng xã hội có kinh nghiệm có thể nhận thức được rõ.

Và đối với những người mới bắt đầu xây dựng một cộng đồng, những bài học mới này chắc chắn đáng để được xem xét.

Advertisement

Bạn có thể truy cập khóa học ‘Quản lý cộng đồng hiệu quả’ mới tại đây và tất cả các khóa học Blueprint khác của Facebook tại liên kết này.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Theo Hà Anh | MarketingTrips 

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement

Advertisement