Skip to main content

LinkedIn thêm ‘Engagement Remarketing’ vào video và ’Lead Ads’

9 Tháng Sáu, 2020

LinkedIn vừa công bố chính thức ra mắt quảng cáo lại nhắm theo mục tiêu: tùy chọn quảng cáo tương tác nhắm mục tiêu lại hay Engagement Remarketing sẽ được sử dụng cho Lead Ads (tối ưu khách hàng mục tiêu) và số lượt xem video.

LinkedIn thêm 'Engagement Remarketing' vào video và 'Lead Ads'

Tính năng mới này cho phép nhà quảng cáo tạo đối tượng nhắm mục tiêu lại của người dùng đã từng xem video hoặc tương tác với biểu mẫu khách hàng tiềm năng (Lead Gen Forms).

Tại sao Engamement Remarketing lại cần thiết với LinkedIn

Một trong những đặc điểm chung trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội là đại đa số người dùng không muốn rời khỏi nền tảng trừ khi có một lý do đặc biệt nào đó xảy ra.

Advertisement

Nếu Không nắm được các hành vi on-site (tương tác trên nền tảng), các nhà quảng cáo có thể sẽ gửi đi gửi lại các quảng cáo cho cùng một người dùng, trong khi không biết rằng họ có thể đã từng thực hiện các hành động nào đó trên nền tảng rồi. Đặc sẽ rất khó để quảng cáo dựa vào phễu người dùng (sales funnel).

Ngày càng nhiều, các nền tảng xã hội đã cố gắng thử và phát triển các khả năng tiếp thị lại dựa trên hành vi của người dùng trên nền tảng.

Facebook đã phát triển điều này đều đặn qua nhiều năm, với khả năng nhắm mục tiêu lại những người dùng tương tác với bài đăng, đã liên hệ với trang qua Messenger, xem một tỷ lệ nhất định của video và nhiều tùy chọn khác.

Với chi phí hiện tại của LinkedIn, nhiều nhà quảng cáo có thể sẽ hơi khó khăn để thu hút đủ lưu lượng truy cập để xây dựng đối tượng tiếp thị lại phù hợp với chi phí bỏ ra.

Advertisement

Bởi vì LinkedIn hiện là nền tảng chủ yếu tập trung vào B2B, vòng đời sản phẩm có xu hướng dài, với rất nhiều những tương tác khác nhau trên con đường dẫn đến hành động mua hàng hay chuyển đổi.

Nhắm lại mục tiêu với Lead Gen Form

Việc tạo đối tượng sẽ được thực hiện trong phần tài sản tài khoản bằng cách chọn tùy chọn đối tượng phù hợp. Hiện có 3 tuỳ chọn chính là: Awareness (độ nhận biết), engagement (tương tác) và chuyển đổi (conversion).

Đối tượng có thể được tạo dựa trên các người dùng đã mở hoặc gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng mà bạn đã chạy trên nền tảng của LinkedIn.

LinkedIn thêm 'Engagement Remarketing' vào video và 'Lead Ads'

Advertisement

Tệp đối tượng người dùng sẽ được mở cho đối tượng từng tương tác trong phạm vi từ 30 đến 365 ngày trước đó. và độ lớn yêu cầu tối thiếu của tệp là 300 người dùng.

LinkedIn thêm 'Engagement Remarketing' vào video và 'Lead Ads'

Nhắm mục tiêu lại thông qua lượt xem video

Đối tượng cho nhắm mục tiêu lại thông qua video cũng nằm trong phần tài sản tài khoản bằng cách chọn tùy chọn đối tượng phù hợp. Hiện cũng có 3 tuỳ chọn chính là: Awareness (độ nhận biết), engagement (tương tác) và chuyển đổi (conversion).

Bạn có thể tạo đối tượng dựa trên số lượng đối tượng xem video của bạn đã xem trong:

Advertisement
  • 25%
  • 50%
  • 75 &
  • 97%
  • 100%

Giống như tệp đối tượng trong Lead Gen Form ở trên, bạn có thể chọn khoảng thời gian 30-365 ngày trong quá khứ.

Bạn cũng chỉ định chiến dịch quảng cáo video nào bạn muốn tập trung vào. Hệ thống sẽ liệt kê số lượt xem video trên mỗi chiến dịch, tỷ lệ xem hoàn thành và khoảng thời gian.

LinkedIn thêm 'Engagement Remarketing' vào video và 'Lead Ads'

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Advertisement

Theo Hà Anh | MarketingTrips via SearchEngineLand

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement