Skip to main content

Lượng slogan “khủng” của Coca-cola thay đổi qua các năm từ 1886 đến 2023

30 Tháng Sáu, 2020

Slogan hiện tại của Coca Cola là ‘Taste the Feeling’, nhưng đây không phải là tagline được sử dụng liên tục trong suốt những năm qua. Sau đây là một số slogan ‘kỳ dị’ nhất mà thương hiệu này đã sử dụng và phát triển qua các năm.

slogan của coca cola
Lượng slogan “khủng” của Coca-cola thay đổi qua các năm từ 1886 đến 2023

1886: Drink Coca Cola and enjoy it

MarketingTrips tạm dịch: Uống Coca Cola và tận hưởng cảm xúc !

Ngọt ngào, và đơn giản, có phải không? Hóa ra, điều này thực sự đe dọa cho thương hiệu.

1939: Whoever You Are, Whatever You Do, think of a good ice cold Coca Cola

MarketingTrips tạm dịch: Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, hãy nghĩ về một ly Coca Cola lạnh.

Advertisement

Mặc dù đây là lời kêu gọi hành động khá hấp dẫn đối với hầu hết người tiêu dùng, nhưng nó có vẻ mạnh mẽ một cách tiêu cực điều có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu.

1941: Coca Cola is Coke

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola là Coke

Chắc chắn là như vậy rồi !

1942: The only thing like Coca Cola is Coca Cola itself

MarketingTrips tạm dịch: Điều duy nhất giống Coca Cola chính là Coca Cola.

Advertisement

Tất cả các đối thủ cạnh tranh, hãy lưu ý nhé !

slogan của coca cola

Sau đây là danh sách các Slogan mà Coca Cola đã từng dùng cho đến nay:

 • 1886 – Drink Coca-Cola and enjoy it.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy uống và tận hưởng Coca Cola

Advertisement
 • 1905 – Coca-Cola revives and sustains.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola – Hồi sinh và duy trì.

 • 1906 – The great national temperance beverage.

MarketingTrips tạm dịch: Thức uống mang đậm khí chất quốc gia.

 • 1908 – Good til the last drop.

MarketingTrips tạm dịch: Ngon đến giọt cuối cùng.

 • 1910 – Whenever you see an Arrow think of Coca-Cola

MarketingTrips tạm dịch: Bất cứ khi nào bạn thấy một mũi tên, Hãy nghĩ về Coca Cola.

Advertisement
 • 1917 – Three million a day.

MarketingTrips tạm dịch: 3 Triệu mỗi ngày

 • 1922 – Thirst knows no season.

MarketingTrips tạm dịch: Khát thì không cần biết mùa.

 • 1923 – Enjoy life.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy tận hưởng cuộc sống

 • 1924 – Refresh yourself.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy làm mới chính mình.

Advertisement
 • 1925 – Six million a day.

MarketingTrips tạm dịch: 6 triệu mỗi ngày.

 • 1926 – It had to be good to get where it is.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy đủ tốt mới có thể đến được nơi bạn muốn đến

 • 1927 – Pure as Sunlight.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy tinh khiết như ánh sáng măt trời

 • 1927 – Around the corner from anywhere.

MarketingTrips tạm dịch: Vòng quanh các ngõ ngách từ bất cứ nơi đâu

Advertisement
 • 1928 – Coca-Cola … pure drink of natural flavors.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola…Thức uống tinh khiết của hương vị tự nhiên.

 • 1929 – The pause that refreshes.

MarketingTrips tạm dịch: Tạm dừng để làm mới.

 • 1932 – Ice-cold sunshine.

MarketingTrips tạm dịch: Nắng lạnh như băng.

 • 1937 – America’s favorite moment.

MarketingTrips tạm dịch: Khoảnh khắc thú vị của nước Mỹ.

Advertisement
 • 1938 – The best friend thirst ever had.

MarketingTrips tạm dịch: Người bạn tốt nhất mà những cơn khát từng có.

 • 1938 – Thirst asks nothing more.

MarketingTrips tạm dịch: Cơn khát không thể hỏi gì hơn.

 • 1939 – Coca-Cola goes along.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy đi cùng Coca Cola.

 • 1939 – Coca-Cola has the taste thirst goes for.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola luôn hiểu vị khát.

Advertisement
 • 1939 – Whoever you are, Whatever you do, think of good ice cold Coca-Cola.

MarketingTrips tạm dịch: Cho dù bạn là ai, bạn làm gì, hãy nghĩ về Coca Cola mát lạnh.

 • 1941 – Coca-Cola is Coke!

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola là Coke.

 • 1942 – The only thing like Coca-Cola is Coca-Cola itself.

MarketingTrips tạm dịch: Điều duy nhất giống Coca Cola chính là Coca Cola

 • 1944 – How about a Coke?

MarketingTrips tạm dịch: Thử Coke chứ !

Advertisement
 • 1945 – Coke means Coca-Cola.

MarketingTrips tạm dịch: Coke chính là Coca Cola.

 • 1945 – Passport to refreshment.

MarketingTrips tạm dịch: Cánh cửa tới sự giải khát.

 • 1947 – Coke knows no season.

MarketingTrips tạm dịch: Coke hiểu là không có mùa nào cả.

 • 1948 – Where there’s Coke there’s an ice cold.

MarketingTrips tạm dịch: Nơi nào có Coke – Nơi đó có sự mát lạnh.

Advertisement
 • 1949 – Coca-Cola … along the highway to anywhere.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola…Cùng bạn đến bất cứ nơi đâu.

 • 1952 – What you want is a Coke.

MarketingTrips tạm dịch: Những gì bạn muốn là Coca Cola.

 • 1954 – For people on the go.

MarketingTrips tạm dịch: Cho những ai cần thay đổi.

 • 1956 – Coca-Cola … makes good things taste better.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola … Khiến những điều tốt đẹp trở nên tốt đẹp hơn.

Advertisement
 • 1957 – The sign of good taste.

MarketingTrips tạm dịch: Dấu hiệu của những hương vị tuyệt vời.

 • 1958 – The cold, crisp taste of Coke.

MarketingTrips tạm dịch: Lạnh – Hương vị giòn tan của Coca Cola.

 • 1959 – Coca-Cola refreshes you best.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola – Cách tốt nhất để làm mới bạn.

 • 1963 – Things go better with Coke.

MarketingTrips tạm dịch: Mọi điều sẽ tốt hơn với Coca Cola.

Advertisement
 • 1969 – It’s the real thing.

MarketingTrips tạm dịch: Nó đúng là sự thật.

 • 1975 – Look up, America.

MarketingTrips tạm dịch: Hãy tìm đến, Nước Mỹ.

 • 1976 – Coke adds life.

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola giúp thêm cuộc sống.

 • 1979 – Have a Coke and a smile (see also Hey Kid, Catch!)

MarketingTrips tạm dịch: Có Coca Cola – Có nụ cười.

Advertisement
 • 1980 – Coke is it!

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola chính là nó.

 • 1985 – America’s real choice.

MarketingTrips tạm dịch: Sự lựa chọn đích thực của nước Mỹ.

 • 1986 – Red, white & you. (for Coca-Cola Classic)

MarketingTrips tạm dịch: Đỏ, Trắng và Bạn.

 • 1986 – Catch the wave. (for New Coke)

MarketingTrips tạm dịch: Hãy bắt lấy sóng.

Advertisement
 • 1987 – Can’t beat the feeling!.

MarketingTrips tạm dịch: Không thể cưỡng lại cảm xúc.

 • 1990 – Can’t Beat The Real Thing.

Tạm dịch: Không thể cưỡng lại những điều đích thực.

 • 1993 – Always Coca-Cola.

MarketingTrips tạm dịch: Luôn là Coca Cola.

 • 1995 – Always and Only Coca-Cola (test marketed, secondary radio jingle).

MarketingTrips tạm dịch: Luôn luôn và duy nhất Coca Cola.

Advertisement
 • 1998 – Coca-Cola always the real thing! (UK)

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola luôn là những điều đích thực.

 • 1999 – Enjoy. (also used in the UK)

MarketingTrips tạm dịch: Hãy thưởng thức.

 • 2001 – Life tastes good. (also used in the UK)

MarketingTrips tạm dịch: Hương vị tuyệt vời của cuộc sống.

 • 2003 – Real. (also used in the UK)

MarketingTrips tạm dịch: Đích thực.

Advertisement
 • 2005 – Make It Real. (also used in the UK)

MarketingTrips tạm dịch: Hãy biến nó thành sự thật.

 • 2006 – The Coke Side of Life (also used in the UK)

MarketingTrips tạm dịch: Coca Cola – Một phần của cuộc sống.

 • 2009 to 2015 – Open Happiness

MarketingTrips tạm dịch: Mở ra sự hạnh phúc.

 • 2016 – Taste The Feeling

MarketingTrips tạm dịch: Hãy nếm thử cảm xúc.

Advertisement
 • 2023 – Real Magic

MarketingTrips tạm dịch: Sự kỳ diệu đích thực.

Coca Cola có lẽ là một trong số ít các thương hiệu trên thế giới đã thay đổi Slogan của mình rất thường xuyên. Bạn nghĩ slogan nào phù hợp nhất với hình ảnh thương hiệu?

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Theo Hà Anh | MarketingTrips 

Advertisement

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement