Skip to main content

Giá trị thương hiệu (Brand Value ) là gì? Cách xác định giá trị thương hiệu

15 Tháng Tám, 2020
Cùng tìm hiểu các khái niệm như Brand Value hay Giá trị thương hiệu là gì, các thành phần của Brand Value và hơn thế nữa.

Brand Value hay Giá trị thương hiệu là gì?
Brand Value hay Giá trị thương hiệu là gì?

Giá trị của thương hiệu hay Brand Value là một khái niệm đa thành phần bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Ý nghĩa của thuật ngữ này được bàn luận dưới các góc độ khác nhau theo những mục đích khác nhau. Brand Value là một phần của Brand.

Brand Value hay Giá trị của thương hiệu là gì?

Trên thế giới hiện nay, có nhiều quan điểm về giá trị của thương hiệu.

  • Keller (1993, 1998) cho rằng Giá trị của thương hiệu chính là kiến thức của khách hàng (brand knowledge) về thương hiệu đó.

Kiến thức của khách hàng này bao gồm hai thành phần chính: Nhận biết thương hiệu (brand awareness) – Ấn tượng về thương hiệu (brand image).

  • Aaker (1996) đề nghị bốn thành phần của giá trị tài sản thương hiệu. Bốn thành phần này bao gồm:

Lòng trung thành (brand loyalty)

Advertisement

Nhận biết thương hiệu (brand awareness)

Chất lượng cảm nhận (perceived quality)

Các thuộc tính đồng hành của thương hiệu (brand associations) như tên một địa phương, một nhân vật gắn liền với thương hiệu, bằng sáng chế (patents), nhãn hiệu cầu chứng (trademarks), mối quan hệ với kênh phân phối.

  • Lassar (1995) đề nghị năm thành phần của giá trị tài sản thương hiệu:

Chất lượng cảm nhận (perceived quality)

Advertisement

Giá trị cảm nhận (perceived value)

Ấn tượng thương hiệu (brand image

Lòng tin về thương hiệu của khách hàng (trustworthiness)

Cảm tưởng khách hàng về thương hiệu (commitment)

Advertisement

Các quan điểm trên đây có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên cũng có một số khác biệt. Điều này cho thấy giá trị thương hiệu là một khái niệm đa thành phần (multidimensional) bao gồm nhiều thành phần. Ý nghĩa của thuật ngữ này được bàn luận dưới các góc độ khác nhau cho những mục đích khác nhau.

Các thành phần chính của Brand Value hay Giá trị thương hiệu là gì?

Có 4 thành phần chính của Brand Value hay Giá trị thương hiệu bao gồm:

Nhận biết thương hiệu – Brand Awareness.

Là một thành phần quan trọng của giá trị thương hiệu. Nó đề cập đến khả năng của một người tiêu dùng có thể nhận dạng hoặc nhớ đến thương hiệu như một yếu tố cấu thành của một sản phẩm nhất định (Asker, 1991; Keller, 1998).

Lòng ham muốn về thương hiệu – Brand Desire

Một người tiêu dùng ham muốn sỡ hữu một thương hiệu khi họ thích thú về nó và muốn tiêu dùng nó. Vì vậy, lòng ham muốn về thương hiệu nói lên mức độ thích thú và xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng đó.

Advertisement

Chất lượng cảm nhận – Brand Perception.

Chất lượng cảm nhận (PQ) là thành phần thứ ba của giá trị thương hiệu (Asker, 1991; Keller, 1998).

Đây chính là nhận thức của người tiêu dùng về toàn bộ chất lượng sản phẩm, là sự chênh lệch giữa tổng giá trị người tiêu dùng nhận được và những giá trị mà họ mong đợi ở một sản phẩm (Zeithaml, 1988).

Lòng trung thành thương hiệu – Brand loyalty.

Lòng trung thành của người tiêu dùng nói lên xu hướng của người tiêu dùng mua và sử dụng thương hiệu nào trong một dòng sản phẩm và lặp lại hành vi này (Chaudhuri, 1999).

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin tức trực tuyến về Marketing, Digital Marketing, Thương hiệu, Quảng cáo và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Advertisement

Hà Anh | MarketingTrips 

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement