26 Số liệu thống kê giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trên blog của bạn [Infographic]

Bạn đang tìm cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trên blog hay website của mình? Bạn muốn tạo ROI tốt hơn từ các nỗ lực viết blog của doanh nghiệp?

Dưới đây là một số số liệu bạn không thể bỏ qua:

  • CTA văn bản mỏ neo (Anchor Text) có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 121%.
  • CTA với các từ khóa tìm kiếm đã tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 87%.
  • Các hộp slide-in có thể mang về tỷ lệ nhấp cao hơn 192%.
  • Tính năng opt-in có thể tăng số lượt đăng ký (sign-up) lên đến 51%.

Xem infographic dưới đây để biết thêm chi tiết.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Hà Anh | MarketingTrips