Facebook cung cấp những thông tin mới về cách tối ưu quảng cáo và tỉ lệ tương tác

Hướng dẫn mới của Facebook có tên gọi là ‘Creative Prototyping’ (tạm dịch: Xây dựng hình mẫu sáng tạo trong quảng cáo) nhằm mục tiêu giúp nhà quảng cáo thử nghiệm và tối ưu sáng tạo trong quảng cáo, đồng thời cải thiện tỉ lệ tương tác dựa trên các thành phần cụ thể.

Facebook cung cấp những thông tin mới về cách tối ưu quảng cáo và tỉ lệ tương tác

Trước hết, Facebook cung cấp định nghĩa về ‘creative prototyping’ và ý nghĩa của nó, đặc biệt, trong cách tiếp cận chiến lược của bạn.

“Creative Prototyping là một khung mẫu (framework) đo lường và sáng tạo liên quan đến việc tiến hành các thử nghiệm có cấu trúc với quảng cáo sáng tạo để thúc đẩy thành công.

Creative Prototyping không phải là một giải pháp thử nghiệm trước mà là một khung mẫu bao gồm 4 yếu tố Ask, Make, Learn, Adapt, được thiết kế cho các công ty Games muốn phát triển doanh nghiệp của họ thông qua việc học hỏi và thử nghiệm sự sáng tạo.”

  • Ask: Phát triển một chương trình học tập và những giả thuyết sáng tạo cho việc thử nghiệm dựa trên những gì mà bạn muốn học hỏi và những thước đó kết quả, điều có thể giúp bạn trở nên thành công hơn.
  • Make: Thiết kế ra những tài sản sáng tạo dựa trên các giả thuyết của bạn để tối đa hoá các kết quả có thể học được.
  • Learn: Thiết kế phương pháp thử nghiệm sáng tạo của bạn và phân tích kết quả thử nghiệm dựa trên những KPIs chính và phụ.
  • Adapt: Đưa ra những quyết định một cách sáng tạo và có chiến lược về cách thực thi quá trình học hỏi trong tương lai.

Đây là một trong những mô hình mẫu để kiểm tra sự sáng tạo trong quảng cáo của bạn và Facebook cũng đã cung cấp các ghi chú cho từng bước về từng yếu tố và cách bạn có thể kết hợp chúng vào các phương pháp tiếp cận của mình.

Phần đầu tiên của bản hướng dẫn giúp bạn xem xét việc thử nghiệm trên các khía cạnh sáng tạo trong quảng cáo và cách tách biệt từng khía cạnh để đảm bảo rằng bạn đang nhận được những kết quả cụ thể về hiệu suất.

“Ví dụ: việc hiểu tác động của thời lượng video đối với hiệu suất là bài học có thể áp dụng cho tất cả các chiến dịch, trong khi hiểu được sự khác biệt về hiệu suất giữa hai lần thực thi sáng tạo không làm tối đa hóa các cơ hội để học hỏi.”

Facebook cũng cung cấp nhiều biểu đồ và ví dụ khác nhau trong suốt hướng dẫn, nêu bật cách bạn có thể thực hiện từng quy trình thử nghiệm.

Facebook cũng đưa ra các nghiên cứu điển hình và ví dụ khác nhau để làm nổi bật từng yếu tố, đồng thời nêu chi tiết các nguyên tắc thiết kế chính và tiêu chí thử nghiệm cho quảng cáo của bạn.

Yếu tố cuối cùng của hướng dẫn cũng bao gồm một số trang tính và biểu mẫu để giúp bạn xây dựng các chiến dịch của mình bằng cách sử dụng các nguyên tắc và khái niệm mà Facebook đã chia sẻ.

Bản hướng dẫn của Facebook hầu như có giá trị đối với tất cả các nhà quảng cáo và bất kỳ ai muốn thử nghiệm sự sáng tạo trong quảng cáo của họ đồng thời muốn nhận được các phương pháp tiếp cận quảng cáo tối ưu nhất của riêng họ.

Bạn có thể xem và tải toàn bộ hướng dẫn của Facebook tại: Creative Prototyping

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen