Facebook đang xoá bỏ nhiều trường nhắm mục tiêu quảng cáo

Facebook đang gửi thông báo đến nhiều người dùng, thông báo rằng nền tảng này đang xoá bỏ một số trường thông tin khác nhau, thứ mà nhà quảng cáo vẫn sử dụng cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo.

Facebook đang xoá bỏ nhiều trường nhắm mục tiêu quảng cáo
Facebook đang xoá bỏ nhiều trường nhắm mục tiêu quảng cáo

Theo đó, các thông tin mà Facebook sẽ loại bỏ khỏi tài khoản người dùng là:

  • Sở thích (liên quan đến sở thích hẹn hò).
  • Tôn giáo.
  • Quan điểm chính trị.
  • Địa chỉ (nhà).

Meta, công ty mẹ của Facebook cũng đã xác nhận như sau:

“Là một phần trong nỗ lực nhằm mục tiêu giúp Facebook dễ điều hướng và sử dụng hơn, chúng tôi đang xóa bỏ một số trường thông tin có trong tài khoản của người dùng bao gồm: Sở thích, Quan điểm tôn giáo, Quan điểm chính trị và cả Địa chỉ.

Chúng tôi đang gửi thông báo đến những người đã điền vào các trường này để cho họ biết rằng các trường này sẽ sớm bị xóa.”

Liên quan đến khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo (Ad Targeting) với thay đổi mới, nếu mọi người không thể liệt kê các thông tin nói trên thì nhà quảng cáo sẽ không thể sử dụng chúng làm yếu tố nhắm mục tiêu quảng cáo.

Trên thực tế, Facebook cũng đã loại bỏ một loạt các thông tin tương tự từ đầu năm:

“Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022, chúng tôi sẽ xóa các tùy chọn Nhắm mục tiêu chi tiết (Detailed Targeting) liên quan đến các chủ đề mà mọi người có thể cho là nhạy cảm, chẳng hạn như các tùy chọn đề cập đến các tổ chức hoặc nhân vật của công chúng có liên quan đến yếu tố sức khỏe, chủng tộc hoặc sắc tộc, đảng phái chính trị, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục.”

Facebook cho biết tất cả các trường này sẽ ngừng hoạt động trước ngày 1 tháng 12.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Nam Nguyen | MarketingTrips