Cải thiện chiến lược Social Listening trong 2022

Nếu bạn đang tìm cách xây dựng và tối ưu chiến lược Social Listening của mình trong 2022, làm cách nào bạn có thể cải thiện và tinh chỉnh quy trình giám sát để từ đó tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp của bạn?

chiến lược social listening 2022
Chiến lược Social Listening 2022 – Image Source: Mention

Trong báo cáo mới đây về Social Listening 2022, được thực hiện bởi Meltwater.

Nghiên cứu đã phân tích cách marketer đang hưởng lợi từ các chiến lược Social Listening của họ và cách họ chuyển những insights có được vào quá trình xây dựng kế hoạch truyền thông marketing của họ.

Dưới đây là một số nội dung quan trọng hàng đầu được rút ra từ báo cáo.

Xây dựng một chiến lược Social Listening tốt hơn trong 2022.

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp hay thương hiệu đều nhận thức rõ ràng là các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của họ, quá trình thu thập và phân tích dữ liệu thực tế vẫn còn nhiều thách thức.

Khi được hỏi về cách tiếp cận chiến lược Social Listening, nhiều doanh nghiệp thừa nhận rằng họ không có đủ nguồn lực, thông tin cũng như năng lực để có thể tận dụng hết các cơ hội mà Social Listening hay lắng nghe mạng xã hội có thể mang lại.

Mỗi doanh doanh nghiệp có một cách tiếp cận chiến lược Social Listening khác nhau.

Về bản chất, với Social Listening, nhiều dữ liệu hơn luôn tốt hơn và thương hiệu có nhiều cơ hội hơn để luôn cập nhật các xu hướng của ngành đồng thời xây dựng doanh nghiệp dựa trên những phản hồi trực tiếp và khả năng hiểu biết rộng hơn về thị trường.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý là có nhiều dữ liệu hơn không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể cung cấp nhiều nội dung có ý nghĩa hơn tới khách hàng bởi vì nó còn phụ thuộc vào cách phân tích và chuyển tải các insights thành nội dung.

Bằng cách đừng chỉ nhìn vào các dữ liệu mà mọi người thảo luận về thương hiệu và ngành của bạn và thay vào đó mở rộng cách suy nghĩ tới những gì họ thực sự muốn biết trong quá trình mua hàng, thương hiệu có nhiều khả năng hơn để thấu hiểu họ.

Bạn có thể tải xuống báo cáo tại đây.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen