Skip to main content

Facebook chia sẻ một số insights mới về hiệu suất quảng cáo video

2 Tháng Sáu, 2023

Thông qua một hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, Meta, công ty mẹ của Facebook đã chia sẻ một số insights mới về hiệu suất quảng cáo video.

Facebook chia sẻ một số insights mới về hiệu suất quảng cáo video
Facebook chia sẻ một số insights mới về hiệu suất quảng cáo video

Nghiên cứu mới của Meta hướng tới việc xem xét hiệu quả ngắn hạn và dài hạn của các chiến dịch quảng cáo video trên Facebook, bao gồm cả định dạng video ngắn Reels.

Bằng cách hợp tác của Nielsen, Meta đã phân tích hàng hoạt các thương hiệu FMCG ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) trong khoảng thời gian 3 năm, mục tiêu chính là tìm hiểu xem cách các quảng cáo của Meta đã giúp các doanh nghiệp tăng trưởng, cũng như tối đa hoá chi tiêu quảng cáo.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý từ nghiên cứu:

Advertisement
  • Quảng cáo của Meta tạo ra lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao hơn 30% so với chiến dịch quảng cáo trên TV.
  • Định dạng quảng cáo video mang lại lợi tức chi tiêu quảng cáo cao nhất, trong đó Reels và các video ngắn mang lại hiệu suất tương tác tốt nhất.
  • Video ngắn hơn 15 giây hoạt động rất hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo với nội dung khuyến mãi.
  • ROAS trong ngành hàng F&B (Food & Beverage) từ Meta cao hơn 40% so với quảng cáo trên TV, với ngành hàng chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp và 18%.

Để giúp các nhà quảng cáo có thể tối đa hoá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo video trên Meta, Nielsen cũng đã nhận diện và phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau trong cách xây dựng nội dung và phân phối quảng cáo:

  • Nhắm mục tiêu (Targeting) rộng theo đối tượng có thể giúp tăng thêm 2+% hiệu quả. Các nhóm tuổi nên có ít nhất là 3 nhóm.
  • Tần suất phân phối quảng cáo > 2.25 có thể tăng thêm 80% hiệu quả.
  • Vị trí hiển thị quảng cáo (placement) từ 6 nơi trở lên có thể giúp tăng thêm 3% hiệu suất.
  • Các chiến dịch quảng cáo dài hơn (từ 7+ tuần) giúp tăng thêm 17% hiệu quả.
  • Quảng cáo video có âm thanh giúp tăng thêm 53% hiệu suất.
  • Các video ngắn (dưới 15 giây) có thể giúp tăng thêm 76% hiệu quả.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng thể hiện rằng, cách tiếp cận theo hướng Marketing Mix có thể giúp tối đa hoá hiệu quả của các hoạt động marketing.

Bạn có thể xem chi tiết về báo cáo tại đây.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Advertisement

Hà Anh  | MarketingTrips   

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement