Skip to main content

Gần 54.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 1/2024

30 Tháng Một, 2024

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1/2024 tăng lên hơn 27.300 doanh nghiệp, tuy nhiên có tới 53.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội từ Tổng cục Thống kê, tháng 1/2024, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 151.500 tỷ đồng và số lao động  đăng ký hơn 103.400 lao động, tăng 2,2% về số doanh nghiệp, giảm 2,3% về vốn đăng ký và tăng 31,8% về số lao động so với tháng 12/2023.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,8%, số vốn đăng ký tăng 52,8% và số lao động tăng 50,8%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Advertisement

Nếu tính cả 218.700 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.400 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 370.100 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2,2 lần so với tháng 12/2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2024 lên hơn 27.300 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, tháng 1/2024 có 151 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 20,8% so với tháng 01/2023; 3.208 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 26,3%; 10.200 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 24,4%.

Cũng trong tháng 1/2024, có 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước; có 7.798 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14%; có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,2%. 

Advertisement

Như vậy, có tới 53.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 1, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Special Offer từ MarketingTrips:

  • Tham khảo giải pháp Agency Listing từ MarketingTrips: Agency Networks
  • Đăng bài không giới hạn trên MarketingTrips với chi phí chỉ bằng 1 bài đăng (Booking): Content Partner
  • Đăng ký (dành cho Agency): Sign up

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer của MarketingTrips (Trang tin tức trực tuyến về Marketing, Digital Marketing, Thương hiệu, Quảng cáo và Kinh doanh) để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: We’re Marketer

Bài viết liên quan

Nổi bật

Advertisement

Advertisement