Google Ads ra mắt tính năng báo cáo vị trí cho các chiến dịch tối đa hoá hiệu suất

Tính năng báo cáo theo vị trí (placement reports) trong Google Ads với các chiến dịch tối đa hoá hiệu suất (Performance Max) giúp nhà quảng cáo kiểm soát tốt hơn tính an toàn của thương hiệu cũng như hiệu suất của từng vị trí cụ thể.

Google Ads ra mắt tính năng báo cáo vị trí cho các chiến dịch tối đa hoá hiệu suất

Theo đó, vào ngày 20/1 vừa qua, Google chính thức thông báo rằng tính năng báo cáo hiệu suất theo vị trí đã được ra mắt.

Tính năng mới có thể cho nhà quảng cáo thấy được nơi quảng cáo của họ đang được hiển thị cũng như tổng số lượt hiển thị (impressions) đi kèm.

Mặc dù với các chiến dịch tối đa hoá hiệu suất, nhà quảng cáo không được xem dữ liệu báo cáo của phần nhấp chuôt (ngoài dữ liệu về hiển thị và vị trí), Google cho biết cập nhật lần này có thể giúp họ kiểm soát tốt hơn về mức độ hiệu quả các chiến dịch.

Advertisement

Theo Google:

“Tính năng báo cáo vị trí cho các chiến dịch tối đa hiệu suất là một tài nguyên báo cáo mới để nhà quảng cáo có thể dễ dàng xem nơi quảng cáo đã được phân phối và tổng lượt hiển thị trên các kênh của Google.”

Về kiểu chiến dịch hiệu suất tối đa – Performance Max campaigns.

Được giới thiệu vào tháng 10 năm 2020, Google cung cấp kiểu chiến dịch này với mục tiêu tự động hoá nhiều hơn các hoạt động vận hành quảng cáo, song song với đó là trang thông tin chi tiết về quảng cáo Insights Page cũng như Google Ads API (cổng tích hợp từ quảng cáo của Google).

Performance Max chính thức có sẵn cho tất cả các nhà quảng cáo vào tháng 11 năm 2021.

Google cũng thông báo rằng bắt đầu từ năm 2022, các chiến dịch mua sắm thông minh và chiến dịch địa phương (local campaigns) sẽ dần được chuyển thành chiến dịch tối đa hiệu suất.

Tham gia Cộng đồng We’re Marketer để thảo luận các chủ đề về Marketing và Business tại: Link

Nam Nguyen

Advertisement